Klostermarksskolen. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Klostermarksskolen

En ny utbyggnad av Klostermarksskolen i Ålborg skapar en modern plats för lärande, som passar in i den omgivande stadsmiljön och dess uttryck.
 Klostermarksskolen. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Uppdragsgivare

Klostermarksskolen

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

1 410 m²

År

2020-2021

Tävling

1:a pris i tävling. 2020

Byggherrerådgivning

MOE

Entreprenör

Magnus Thomsens Eft.

Ingenjör

Frandsen & Søndergaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i tävling. 2020

Klostermarksskolen i Ålborg invigdes 1871 och har stolta traditioner av gemenskap och kreativitet kombinerat med modern pedagogik. Det tilldelade uppdraget handlar om att modernisera och bygga ut skolan. Visionen för utbyggnaden av Klostermarksskolen är att skapa en byggnad med en arkitektur som knyter an till den befintliga bebyggelsen och smälter in naturligt i den. Det omgivande området pryds av byggnader som alla har en distinkt och högklassig arkitektur. Det är detta sammanhang som utbyggnaden av Klostermarksskolen måste passa in i. Den nya undervisningsbyggnaden blandar stadens hårda material och raka linjer med skolans mjuka, gröna och inbjudande uttryck, så att miljön blir behaglig och trygg för barnen.

Samspel mellan utsida och insida

Skolans nya tillbyggnad består av tre nya klassrum, multisal samt avdelningar för naturorienterande ämnen och för bild och konst. Detta fördelas på tre våningar där fasaderna speglar byggnadens funktioner. Det höga utrymmet i multisalen återspeglas i fasaden med stora fönster som öppnar sig mot omgivningarna och bidrar till transparens mellan staden och skolgården. Multisalen öppnas upp mot skolgården, där en utbyggd aktivitetstrappa binder ihop ute- och innemiljön. På sommaren kan aktivitetstrappan användas som amfiteater. Murverket är täckt med trälister som ger utrymme för klätterväxter, så att barnen har en närhet till olika fina material. Våningen för naturorienterande ämnen är mer traditionell i fråga om fasad, takhöjd och fönsterplacering, och har detaljer som delvis indragna väggpartier. Våningen för bild och konst byggs med en atmosfär som för tankarna till en ateljé, och har inga fönsteröppningar mot norr eller söder. Två takfönster vända åt öster ger ett spännande arbetsljus i bildlokalerna. Takfönstren ger fasaden en distinkt takform som markerar byggnadens identitet och återspeglar dess funktion. Ovanpå taket, i direkt anslutning till våningen för bild och konst, byggs en takterrass som är tillgänglig för alla.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.