Århus Tekniske Skole Nord. C.F. Møller

Århus Tekniske Skole Nord

Huvudskola för Aarhus Tekniske Skole, som byggts på med flera avdelningar under en rad år.
 Århus Tekniske Skole Nord. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Århus Tekniske Skole

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

19 000 m²

År

1964-1997

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Huvudskola för Aarhus Tekniske Skole – som byggts på med flera avdelningar under en rad år. Komplexet har en kompakt/låg karaktär med byggnader på en till fem våningar. Fasaderna är utförda i karakteristiskt gult tegel. Komplexet har diverse faciliteter för praktik- och teoriundervisning.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.