Ny Ogna Skola. C.F. Møller

Ny Ogna Skola

Förslaget till ny skola i den norska byn Ogna har till syfte att skapa en modern och framtidsinriktad inlärningsmiljö som samtidigt ska vara den lokala samlingsplatsen. Förslaget omfattar en multihall, bibliotek och ett hälsocenter för barn och unga med målsättningen att skapa en stark känsla av tillhörighet mellan elever, skola och by.
 Ny Ogna Skola. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Hå kommune

Adress

Ogna, Norge

Omfattning

4 900 m²

År

2015, tävling

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Gullik Gulliksen

Andra samarbetspartners

Cadi (interiørarkitekt) Autens (Skolekonsulent)

Skolan är tänkt som tre zoner – ett lokalt gemenskapshus som rymmer entré och gemenskapsfunktioner, administration och undervisningslokaler uppdelade efter åldersgrupper. Varje inlärningsarena och åldersgrupp har sitt helt egna lilla hus – med egen ingång och närhet till naturen. Det skapar möjlighet till flexibla lösningar vad gäller olika pedagogik och uttryck. Centralt i förslaget är den täta dialogen mellan inne och ute, mellan gemenskapshuset och inlärningsmiljöerna på insidan och det gröna landskapet och lekområdena utanför.

Alla undervisningslokaler är placerade i markplan, där ett övertäckt terrassområde skapar en flytande övergång till naturen. Det nya lokala gemenskapshuset, som även rymmer skolans huvudentré, öppnar sig mot väster med utsikt över huvudvägen, havet och järnvägen, och blir därmed en tydlig social knutpunkt. Fasaden består av tre gavelfasader med stora glaspartier, väl skyddad av stora utskjutande delar.

Landskapets buktande form med havet, klitterna, å, berg och långsträckta rader med träd är alla starka inslag i naturen som har inspirerat till byggnadens uttryck och materialval. Skolans tak har samma mjuka linjer som klitterna och är klätt med marehalm, medan fasadernas liggande paneler med tiden kommer att patineras av vädret och få en silvergrå nyans.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.