Holtet yrkesskola. C.F. Møller

Holtet yrkesskola

Holtet gymnasieskola är en treårig yrkesskola med sociala program, vårdprogram och trätekniska utbildningar.
 Holtet yrkesskola. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Oslo kommune, Skoleetaten

Adress

Oslo, Norge

Omfattning

8 000 m² (1400 m² nya byggnader)

År

1998-2000

Entreprenör

Hovedentreprenør: Stein Larsen AS (ombygg) Bergmann Bygg AS (nybygg)

Ingenjör

Stormorken og Hamre AS Lars Myhre AS Elconsultteam AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Arkitektpartner

Landskap

Grindaker AS Landskapsarkitekter

Den ursprungliga anläggningen bestod av en skolbyggnad ritad av arkitekt Greve 1930, samt en nyare idrottsanläggning med verkstäder. Skolan ville bygga ut verkstäderna och öka kapaciteten i klassrum och arbetsrum.

Utbyggnaden omfattar nya verkstäder och ökad kapacitet i klassrummen och arbetsrummen.

Tanken var att skapa en byggnad som samlade den fragmenterade skolanläggningen utan att detta skulle gå ut över den arkitektoniska kvaliteten och utemiljön. Huvudtanken var att bygga till befintliga verkstäder genom att gräva ut skolgården. Det utomhusutrymme som gick förlorat ersattes genom att skapa ett nytt "torg" på taket till de nya verkstäderna. En ljusgård har placerats i övergången mellan gammalt och nytt. I den här ljusgården har träd planterats.

Dessutom har en ny smal flygel med två våningar byggts vinkelrätt mot den ursprungliga skolbyggnaden. Flygeln är placerad på pelare och utgör därmed överbyggnad för en ny trappa och rullstolsramp, som besökare kan använda för att ta sig mellan den övre och nedre skolgården och huvudingången.

I flygelns markplan finns ett kök och matsal utformad som en halvcirkel riktad mot den nya skolgården. På andra våningen finns lärarnas arbetsrum. En sockelmur markerar den yttre gränsen för den nya tillbyggnaden.

Flygeln har putsade, rena ytor och ett modernistiskt uttryck som genom sin enkelhet underordnar sig och kompletterar den kulturminnesmärkta befintliga skolbyggnaden.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.