NTNU Campus Trondheim. C.F. Møller

NTNU Campus Trondheim

Omvandling och utveckling av NTNUs campus (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet), som stärker forskning och information genom att bryta ner barriärer mellan studenter, forskare och olika discipliner för att också stärka relationen till näringslivet och staden.
 NTNU Campus Trondheim. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Statsbygg

Adress

Trondheim, Norge

Omfattning

137 000 m² (92 000 m² nybyg, 45 000 m² renovering)

År

2020-2030

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Rambøll, Fabel Arkitekter och Rolvung & Brøndsted

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbete med Rambøll

Andra samarbetspartners

mtre, Oslo|Works

NTNUs stadsnära campus i området Gløshaugen i Trondheim sammanför de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena med de tekniska och naturvetenskapliga miljöerna samt medicin, hälsovetenskap och läkarutbildningen. Övergripande skapas en stabil och flexibel infrastruktur som stärker tvärvetenskapligheten och ger förutsättningar för goda synergier. Det sänker sedan barriärerna mellan studier, forskning, innovation och information mellan traditionella discipliner vilket skapar en grund för högre kvalitet i utbildning, forskning och information. Utvecklingen av NTNUs campus är således ett verktyg för att stödja ämnesrelaterade ambitioner och strategisk inriktning.

Balanserar nytt och befintligt på ett optimalt sätt

En flexibel infrastruktur stärker tvärvetenskapligheten och skapar goda förutsättningar för att skapa synergier långt in i framtiden. Detta uppnås bland annat genom en optimal balans mellan befintliga och kommande byggnader, samt planerade nya byggnader. Det nya campuset förstärker kopplingen mellan staden och det befintliga campuset via nya, innovativa byggnader och stadsrum, som öppnar upp campus för dialog med dess omgivning.

Projektet omfattar upp till 92 000 m2 nybyggnation och 45 000 m2 renoveringar och kommer sammanlagt att pågå under 10 år. C.F. Møller Architects, i konsortium med Rambøll Norge, säkerställer att Statsbygg och NTNU omvandlar campusvisionen till konkret arkitektur. Detta görs bland annat via en omfattande projekteringsprocess och involvering av användarna, samt fokus på tydlig rollfördelning, transparens och utveckling av arbetsprocessen.

Det nya campuset skapar förutsättningar för mer samarbete och fler och bättre möjligheter att kombinera kunskaper och studieämnen, samt bättre kommunikation mellan studenter och forskare och mellan Akademia, näringslivet och staden.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.