VIA University College Horsens, Campus Horsens. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

VIA University College Horsens, Campus Horsens

VIA University College i Horsens är den centrala punkten i en samlad vision om att föra samman en lång rad utbildningsinstitutioner till ett helt nytt, ambitiöst och stadsnära kunskapscampus – Campus Horsens.
 VIA University College Horsens, Campus Horsens. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Uppdragsgivare

CASA A/S

Adress

Horsens, Denmark

Omfattning

35000 m²

År

2017-2021

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2017

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2017

Campus Horsens etableras i hjärtat av staden, i direkt anslutning till järnvägsstationen och stadens rekreationsplats Vitus Beringpark. Det nya distriktet är tänkt som en öppen, bilfri och välkomnande ”stad i staden” som smälter in i områdets struktur genom att både vidareutveckla och omtolka klassiska stadsmotiv som kvartersbebyggelse, höghus, gränder, parker och torg. VIA University College är skapat utifrån visionen om en utåtriktad, inbjudande och samlande studiemiljö, som är direkt integrerad med staden och landskapet och på så sätt skapar sammanhang och relationer mellan studenter, anställda, näringsliv och medborgare i staden.

Synergier och tvärvetenskapliga förbindelser

Projektet genomförs med ett starkt fokus på att skapa öppna och inspirerande studiemiljöer och yrkesmässiga nav som ska bidra till synergier och tvärvetenskapliga relationer mellan olika discipliner samt studenter och medborgare. Här är 21 olika utbildningar samlade kring yrkesmässiga nav och kreativa verkstäder, och det finns även gemensamma utrymmen som en offentlig restaurang, café, bibliotek, teaterscen och hörsal.

Projektet präglas stämningsmässigt av en enkel designstrategi där utvalda material används, som tegel i röda och gyllene nyanser, ek med varm glöd, tyg i några få utvalda färger och distinkta ljusa och dynamiska sniderier i atrierna med takfönster som förenar byggnadernas interiörer till ett både ljust och levande byggnadslandskap. Tre skulpturformade kvarter riktar sig via tre nya stadsrum mot staden, och i ett direkt sammanhang mot ett centralt beläget invändigt gemensamt atrium som både binder samman all utbildning och fungerar som en ny offentlig plats för hela staden. Innovationshuset, ett ljust och slimmat höghus med näringslivstypiska entreprenörsmiljöer, förankrar projektet på campus och bildar en ny profil som ett landmärke för stadens nya utveckling och framtida fokus på kunskapsutbyte och innovation.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.