VIA University College, Campus Horsens. C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit/C.F. Møller Architects

VIA University College, Campus Horsens

Via University College, Campus Horsens ska samla en rad utbildningar på ett visionärt universitetsområde med en levande och aktiv undervisningsmiljö som har stark förankring i staden.
 VIA University College, Campus Horsens. C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit/C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

CASA A/S

Adress

Horsens, Denmark

Omfattning

35000 m²

År

2017-

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2017

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2017

Campus Horsens etablerar sig som en stad i staden genom att föra vidare områdets karréstruktur och klassiska stadsmotiv som tornportal, gågata, park och plats. Samtidigt skapar universitetsområdet en koppling till staden med en genomgående förbindelseväg och tre nya stadsrum: Campus Torget, Expo-platsen och Innovationstorget, som ligger i en naturlig förlängning av stadens flöde.

Expo-platsen och Innovationstorget skapar ett välkomnande rum i var sin ände av campus. Expo-platsen blir det huvudsakliga ankomstrummet, medan Innovationstorget blir det dagliga ankomstområdet för många studerande och anställda. Innovationstorget har plats för utomhusaktiviteter och ligger i direkt anslutning till verkstadsmiljön på campus, medan Expo-platsen erbjuder uppehållszoner, cafémiljö samt utställnings- och performanceaktiviteter. Det centrala stadsrummet, Campus Torget, blir områdets levande och dynamiska stadsrum med plats för större evenemang, samlingar och firanden.

Förbindelsevägen, Campuslinjen, ansluter till stadens befintliga cykel- och gångvägar. Det gör att staden förs in på universitetsområdet och aktiverar Campus Torget med dess centrala läge i området. I en förlängning av Expo-platsen ligger Campusstrædet, som med sin förtätade karaktär blandar gröna, rekreativa studie- och uppehållsnischer med idéverkstad och studentcafé.

Mellan stadsrummen placeras tre byggnader, en för VIA University College och Innovationshuset, en för SOSU och en för Learnmark, VUC och HF. I mitten samlas både byggnader och de olika utbildningarna i det övertäckta atriet, Campus LAB, som bjuder in till samarbete mellan de olika akademiska miljöerna och skapar på så sätt sammanhållning och underlag för kunskapsdelning.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.