Vega skola & aktivitetshus. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Vega skola & aktivitetshus

Vega skola & aktivitetshus är en unik samlingspunkt som erbjuder plats för alla, gamla som unga. Här förenas skola, kultur och fritid under ett och samma tak.
 Vega skola & aktivitetshus. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen
Fakta

Uppdragsgivare

Byggdialog

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

12 500 m², 900 elever

År

2019-2023

Tävling

1:a pris i tilbudstävling. 2019

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Konstnär

Knädjup av Molly Haslund och arkitekt Aspasia Balta, placerad på innergården. Linjer i Rörelse av Jakob Ojanen, placerad inomhus i den centrala trappan. Vegasfären av Space Popular (Lara Lesmes & Fredrik Hellberg), placerad i biblioteket.

Pris
Pris
  • 1:a pris i tilbudstävling. 2019

Belägen i hjärtat av stadsdelen Vega, strax söder om Stockholm, stärker Vega skola & aktivitetshus områdets identitet och är väl synlig för besökare. Placeringen nära stationen gör den till en naturlig mötesplats och ett karakteristiskt landmärke. Här ryms bland annat grundskola, bibliotek, kulturskola, idrottshall, mötesplats för unga, café och plats för möten och evenemang. Med en kapacitet för cirka 900 elever och 150 anställda har den nya skolan och aktivitetshuset en betydande roll i området. Föreningar och ideell verksamhet bjuds in att nyttja lokalerna tillsammans med flera av kommunens förvaltningar. På så vis skapas nya möten mellan olika åldersgrupper och intressen.

Byggnadens öppenhet mot gatan gör att aktivitetshusets inre blir en integrerad del av stadsdelens offentliga rum. Här kommer människor att röra sig under stora delar av dygnet. Den stora, centrala trappan är aktivitetshusets ryggrad där den leder upp genom byggnaden. Rum som dagtid är ägnade åt elevernas grupparbeten blir på kvällen plats för föredrag och möten. I hjärtat av byggnaden tar kulturrummet en central plats, här återfinns skolans arena för musik- och dansframträdanden samt en mängd föredrag och presentationer.

Grönskande skolgård och enhetlig skyltdesign

Skolgården ansluter till områdets grönområden och dess rika och varierade trädplanteringar förstärker områdets grönstruktur, ekologiska värden och ger goda möjligheter till en hållbar dagvattenhantering. Färgsättningen på gården ansluter till byggnadens röda toner vilket ger ett varmt och inbjudande helhetsintryck.

Uppdraget inkluderade också utvecklingen av ett övergripande skyltprogram för både skolan och aktivitetshuset. Detta omfattade både utomhus- och inomhusskyltning med målet att etablera en konsekvent och användarvänlig visuell identitet som inte bara underlättar navigering utan också förstärker skolans karaktär.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.