Syddansk Universitet, Esbjerg. C.F. Møller

Syddansk Universitet, Esbjerg

Undervisningslokalerna för Syddansk Universitet i Esbjerg ligger i ett campusområde.
 Syddansk Universitet, Esbjerg. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Syddansk Universitet, Esbjerg

Adress

Esbjerg, Denmark

Omfattning

5 000 m² (herav 2.900 m² 2. fas)

År

1993, 2001-2003

Tävling

1:a pris i inbjuden tävling. 1991

Ingenjör

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma(konstruktion)Rambøll (installationer)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i inbjuden tävling. 1991

Undervisningslokaler för Syddansk Universitet i Esbjerg. Undervisningslokalerna ligger i ett campusområde, och planeringen för de nya lokalerna bygger på en tät strukturalistisk princip, med undervisningsrum och innergårdar placerade i anslutning till ett övergripande ”trafiksystem”.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.