Business College Sønderborg. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Business College Sønderborg

Utbyggnad av existerande skola från 1968 ritad av Jean Jaques Barüel i Sønderborg.
 Business College Sønderborg. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen
Fakta

Uppdragsgivare

Business College Sønderborg

Adress

Sønderborg, Denmark

Omfattning

1 900 m² nybyggnad och 1900 m² ombyggnad

År

2006-2009

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2006

Ingenjör

Ingeniørgruppen Syd A/S, Sloth-Møller Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2006

Utbyggnad av existerande skola från 1968 ritad av Jean Jaques Barüel i Sønderborg. Utbyggnaden tar utgångspunkt i den ursprungliga byggnadens materialitet och plan. Materialet är rött tegel och kopparbeklädnad. Nya ytor för lärare, 8 nya klassrum till studenter och vuxenundervisning, samt ett gemensamt utrymme kopplat till existerande servering. Samtidigt genomförs ombyggnad av kök, servering och administration.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.