Försvarshögskolan | Udenrigspolitisk Institut i Stockholm . C.F. Møller. Photo: Åke E:son Lindman

Försvarshögskolan | Udenrigspolitisk Institut i Stockholm

Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Institutets nya utbildningslokaler är placerade i delade lokaler på Kungliga Tekniska Högskolans Campusområde i Stockholm.
 Försvarshögskolan | Udenrigspolitisk Institut i Stockholm . C.F. Møller. Photo: Åke E:son Lindman
Fakta

Uppdragsgivare

Akademiska Hus

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

20 000 m², varav 4.000 m²ombyggnad

År

2002-2006

Tävling

1:a pris i parallellt uppdrag 2002. 2002

Entreprenör

Delad entreprenad

Ingenjör

Sweco Bloco

Arkitekt

C.F. Møller Architects (f.d. Berg Arkitektkontor, sedan 2007 en del av C.F. Møller Architects)

Landskap

Naturvårdsbyrån

Andra samarbetspartners

WSP Elteknik, TQI

Pris
Pris
  • 1:a pris i parallellt uppdrag 2002. 2002

Byggnaden utstrålar en arkitektonisk öppenhet och samband gentemot omvärlden och Campusområdet. Grundkonceptet innebär att renodlade kontorslängor slingrar sig fram ur höjd-, sidled- och bildar mellanrum av olika storlekar, där gemensamma ytor och större salar är placerade. Projektet omfattar en ny byggnad samt ombyggnad av en anslutande befintlig byggnad. Programmet är skräddarsytt för verksamheterna och innehåller bibliotek, hörsal, undervisningssalar, uppehållsytor och kontorsrum.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.