Herning Gymnasium. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig

Herning Gymnasium

Utbyggnaden skapar inte bara extra plats, utan även bättre förbindelse mellan befintliga byggnader såväl fysiskt som visuellt. Inredningen är dessutom ljusare, öppnare och mer flexibel.
 Herning Gymnasium. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig
Fakta

Uppdragsgivare

Region Midtjylland

Adress

Herning, Denmark

Omfattning

13 000 m²

År

2004-2007

Ingenjör

Oluf Jørgensen

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Aluminium in Renovation Building Award, Nordic Nominee. 2007

Gymnasiets ursprungliga huvudbyggnad i en enda våning ersätts av en tvåvåningsbyggnad.

Den nya byggnaden har både en mottagande och en samlande funktion; här finns bland annat entréparti och foajé samt gemensamhetsyta i två våningar. Dagsljuset från ovan skapar och förstärker den visuella kontakten med ovanvåningen.

I den ombyggda delen finns nya studieutrymmen och multilokaler anpassade efter nutidens undervisningsformer, samtidigt som lokalerna grupperas efter funktion, t.ex. administration, humaniora och naturämnen.

Det arkitektoniska uttrycket utgår från de existerande byggnaderna från 1972, som är tidstypiska med sina fasader av lodräta, grå betongelement och genomgående fönsterpartier. Den nya byggnaden vidareför denna rytm, samtidigt som den utgör en motvikt mot betongens tunga karaktär: Byggnadskroppen är aluminiumklädd och slutar i en karaktärsfull röd gavel som verkar sväva i sin lätta avrundade form. Nybyggnadens västra ände har en beklädnad av cederträ, och här utstrålas en värme som står i kontrast till metallen.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.