Ry skola och förskola. C.F. Møller

Ry skola och förskola

I den nya skolan och förskolan i Ry är byggnaden en aktiv plats där en vardag i rörelse utvecklas för både barn, elever och vuxna.
 Ry skola och förskola. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Skanderborg kommun

Adress

Ry, Denmark

Omfattning

7 960 m2

År

2024

Byggherrerådgivning

NIRAS og RUM

Entreprenör

Nordstern

Ingenjör

AFRY

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1.præmie. 2024

Byggnaden är uppförd på två plan som trappar ner mot ankomsten från söder. Förskolan och skolans primära funktioner är organiserade i lättlästa volymer som både på bottenvåningen och på första våningen binds samman av det dubbelhöga gemensamma torget.

Det gemensamma torget fungerar som skolans hjärta och kompletteras av mindre samlingsplatser i dubbelklustren och förskolan. De utåtriktade gemensamma funktionerna, som även kan användas utanför skolans öppettider, är orienterade mot det gemensamma torget och blir således en plats där aktivitet från de intilliggande funktionerna kan spridas ut.

En mångsidig gemenskap i rörelse

Byggnaden är belägen nära det lokala fritidscentret Ry-hallerne, och utnyttjar därmed potentialen för synergi genom att placera en skola och förskola nära en aktiv miljö där rörelse och hälsa är i fokus. Denna synergi sammanfogas i konceptet "pärlor på tråd". Pärlorna är de funktioner i projektet som kan användas av både skolan, förskolan och det lokala samhället utanför skolans öppettider, såsom matlagningsfaciliteter, musikrum och möteslokaler. Tråden syftar till den fysiska förbindelsen från ankomstplatsen i söder till Ry-hallerne i norr. Aktiviteterna är både kopplade till skolans gemensamma torg och fortsätter utanför med en koppling till Ry-hallerne genom en passage där skolans och Ry-hallernas funktioner utökas och gör passagen aktiv.

Stor vikt har lagts på klimat och hållbarhet, och projektet syftar till att minimera skolans koldioxidavtryck till under 9,0 kg CO2/m2 per år. Fokus ligger på en pelar- och balklösning med lätta träbaserade fasader.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.