Nya SIMAC. C.F. Møller. Photo: Rasmus Hjortshøj

Nya SIMAC

Nya SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) är ett fyrtorn för framtidens undervisningsinstitutioner som tack vare integrationen mellan stad och hamn lyser klart.
 Nya SIMAC. C.F. Møller. Photo: Rasmus Hjortshøj
Fakta

Uppdragsgivare

SMUC Fonden med stöd från den A.P. Møllerske Støttefond.

Adress

Svendborg, Denmark

Omfattning

12 500 m²

År

2019-2023

Tävling

Svendborg Kommuns Arkitekturpris. 2023
1:a pris i arkitekttävling. 2019

Byggherrerådgivning

VITA Ingeniører

Entreprenör

MT Højgaard

Ingenjör

Artelia

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med EFFEKT Architects

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbete med EFFEKT Architects

Pris
  • Svendborg Kommuns Arkitekturpris. 2023
  • Vinnare av Utzon Statyetten. 2023
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2019

Nya SIMAC i Svendborg blir Danmarks största maritima utbildningsinstitution. Med flexibla ramar och effektivt utnyttjande av platsen vid hamnen blir projektet både ett fyrtorn för modern undervisning och omvandlingen från industriområde till en ny levande stadsdel med utbildning, yrkesliv och rekreationsområden.

SIMAC är integrerat i strandpromenaden och omgivande stadsdelar. Fastighetens markplan är utformat som ett kors som bildar ett hörn till fyra torg som öppnar upp med allmänhetens tillgång till de offentliga anläggningarna. Själva kajkanten blir ett utomhuslaboratorium vilket synliggör skolans arbete och det maritima fokuset.

Det arkitektoniska greppet bygger på ett modulärt konstruktionsrutnät som maximerar öppenheten och flexibiliteten hos utbildningens i den fysiska ramar. Konstruktionen är flexibel eftersom den gör det möjligt att konfigurera om planlösningar för verkstäder och klassrum utan att påverka den understödjande strukturen och logistiken. Dimensioneringen ger rummen bra spännvidd eftersom de kan fungera både som större klassrum och verkstäder men också delas in i mindre enheter och kontor.

I mitten av huset finns ett atrium som binder samman huset visuellt och logistiskt mellan de olika våningarna. Runt atriet hallen finns fyra utrymmen med dubbel takhöjd som markeras både invändigt och utvändigt i fasaden mot staden och hamnen, och inrymmer centrala funktioner som matsal, föreläsningssalar och specialistverkstäder. Trappan i huset följer dessa utrymmen och kulminerar i en gemensam takterrass med utsikt över hamnen, Svendborg Sund och staden. Bottenvåningen, de höga utrymmena, atriet och takterrassen bildar tillsammans husets sociala infrastruktur. Denna struktur gör det enkelt att orientera sig i huset och skapar mötesplatser för husets alla olika aktiviteter.

Den invändiga konstruktionen har exponerade grova betongytor och husets golv har på markplan och i verkstäderna en robust yta som tål den krävande användningen. Innerväggarna mellan atrium och klassrum är delvis av glas för att underlätta översikt och dialog. Sammantaget ger byggnaden ett enkelt och ärligt uttryck som bygger på funktionalitet och tillämpning.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.