Montessori School Bali. C.F. Møller. Photo: Steven Wallis

Montessori School Bali

Utformningen av den nya skolan, vid namn Montessori School Bali, har inspirerats av Montessoriprinciperna – en internationellt utbredd pedagogik som bland annat består av att man inte delar in eleverna i klasser efter ålder. Istället ger man varje elev stor rörelsefrihet på skolan för att på så sätt möjliggöra för inlärning genom nyfikenhet och lek. Skolans utformning är också förankrad i den omgivande naturen och i balinesisk tradition.
 Montessori School Bali. C.F. Møller. Photo: Steven Wallis
Fakta

Uppdragsgivare

Montessori School Bali

Adress

Tibubeneng, Berawa, Indonesia

Omfattning

6 900 m²

År

2013-2017

Arkitekt

Design: C.F. Møller Architects Projektering: Espace Concept Bali

Landskap

Design: C.F. Møller Projektering: Espace Concept Bali

Byggnaderna har inspirerats av Balis traditionella paviljonger och byggts av inhemska material såsom hårda träslag och natursten. Tillsammans bildar paviljongerna en liten landsby runt en grönskande oas med stora, skuggande träd. Skolgårdens takbeklädda verandor mildrar övergången mellan inomhus och utomhus, samtidigt som de skyddar mot både solen och det kraftiga tropiska regnet.

En central huvudgata sträcker sig som en förenande länk genom den sluttande gröna oasen. Via den förflyttar sig eleverna lätt mellan olika aktiviteter och paviljonger. Förutom klassrummen, som allihop leder ut till sin egen lekplats och sin egen trädgård, inhyser skolan bland annat bibliotek, konstlaboratorium, slöjdlokaler och allaktivitetsrum. Dessutom har den en idrottsarena som är takbeklädd för att skydda mot sol och regn, och som även kan användas för större evenemang i det lokala samhället. De äldsta barnen har också fått egen mark att odla på.

Det kuperade landskapet innebär att man bygger på flera nivåer, med trappor och sluttningar som inbjuder till pauser och eftertanke, precis som i Balis traditionella städer.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.