Täby Park Skola. C.F. Møller

Täby Park Skola

Förslaget till nya Täby Park Skola skapar stadsliv och sammanför staden med det gröna genom sin form och funktionalitet. Skolans pedagogiska principer stärks genom rummens flexibilitet och variation och möjliggör olika sorts möten och samarbeten.
 Täby Park Skola. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Täby Kommune

Adress

Täby, Sverige

Omfattning

15 504 m²

År

2018, tävling

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Skolan är i förslaget placerad på en central och framstående tomt i Täby Park. Placeringen är stadsmässig men möter samtidigt landskapet i söder.

Målet är att forma en byggnad som skapar en informell, inbjudande, lekande och lärande skola, som kan fungera som ett ”stadens hus” och därigenom bidra till en aktiv stadsmiljö.

Genom sin arkitektur har skolan skalats ned i mindre volymer, vilket i sin tur ger den enskilda eleven en naturlig hemvist i den relativt stora byggnaden. Byggnaden framträder som varm och levande med en varierad fasad i glas och trä. I övergången mellan byggnad och gata skapas ett antal platser, aktivitet och inlärningsrum, som kan användas av både skolan och allmänheten. Genom dess form och materialval bidrar därmed skolbyggnaden till att vara en mötesplats mellan stad och park, och täbyborna kan även från gatan uppleva skolområdets gröna rum.

Byggnaden har en rationell struktur som är flexibel och skolan framstår som levande och varierad, och den kan samtidigt byggas om och anpassas till framtida behov.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.