Auto College. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig

Auto College

Ny skolbyggnad med verkstäder och teorilokaler för en av Danmarks största verksamhetsskolor för motorindustrin.
 Auto College. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig
Fakta

Uppdragsgivare

A. Enggaard A/S för Tech College Aalborg

Adress

Nørresundby

Omfattning

8 300 8300 m² - 3400 m² administration/undervisning och 4900 m² verkstadutrymmen + 200 parkeringsplatser

År

2008-2009

Entreprenör

A. Enggaard

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Sammanhanget mellan den praktiska och teoretiska undervisningen prioriteras högt.

Teorilokalerna ligger i 2 etage med direkt utgång till och visuell kommunikation med verkstäderna, och ger möjlighet att alternativa undervisningsformer kan fungera - där kan tex köras bilar in i teorilokalerna och caféområdet på sal1´s gångbroar mellan övergången mellan teorilokaler och verkstäder.

Mot söder coh norr vänder sig byggnadens två gårdsrum, vilka dels fungerar som ankomstytor och dels som rekreativa ytor i direkt förbindelse med undervisningslokalerna.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.