Baufeld 63 / Medical School Hamburg, Hafencity. C.F. Møller. Photo: Depth Per Image

Baufeld 63 / Medical School Hamburg, Hafencity

Hållbar kontorsbyggnad och universitet vid Elbe i Hamburg-Hafencity med en hög grad av flexibilitet, som ökar möjligheterna till framtida anpassningar och garanterar en lång livslängd.
 Baufeld 63 / Medical School Hamburg, Hafencity. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

PATRIZIA

Adress

Hamburg, Tyskland

Omfattning

18 000 m²

År

2021-2023

Tävling

1:a pris i international arkitekttävling. 2021

Byggherrerådgivning

Drees & Sommer Witte Projektmanagement

Ingenjör

Werner Sobek (structural) Liebert (mechanical)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Wackermann (Fire engineering) Die Fabrik (IT) EPEA (cradle-to-cradle)

Pris
Pris
  • 1:a pris i international arkitekttävling. 2021

Designkvalitet och funktionalitet

Den vägledande principen för Medical School Hamburg är "design för demontering". Byggnadselementen, som består av ett enkelt betongskelett med utskjutande balkonger i en fackverksstruktur och enkla fasadelement i trä och glas, präglar byggnaden visuellt. Samtidigt kan byggnadsdelarna lätt demonteras, omvandlas eller bytas ut.

De övre våningarna består av kontor och de nedre våningarna av det privata universitetet Medical School Hamburg. Universitetsvåningarna är sammanlänkade med en intern trappa och kulminerar i en terrass mot Elbe, utformad för undervisning utomhus. Trappan är en stor träkonstruktion som är frikopplad från den bärande betongkonstruktionen så att den lätt kan monteras ned och så att byggnaden kan användas för andra ändamål.

Trappan innehåller funktioner som ett auditorium och plattformar för mötesplatser och informella arbetsområden. Träkonstruktionen börjar på bottenvåningen, som fungerar som ett samlande och offentligt tillgängligt utrymme som också innehåller ett café, bibliotek och flexibla butiks- och utställningsutrymmen, alla med panoramautsikt över Elbe.

Det hållbara arkitekturkonceptet

Byggnadens element har valts ut utifrån olika livslängder, låg resursförbrukning, återvinningsbarhet och lokal produktion.

Den bärande ramen är tillverkad av en ny typ av lättbetongkonstruktion, gradientbetong, som minskar resursförbrukningen med 30-45 %. De andra prefabricerade byggnadsdelarna i trä, stål, lera och fiberförstärkt betong kan demonteras och återanvändas när behoven förändras.

I kombination med lågenergilösningar som naturlig ventilation, bra dagsljusförhållanden och en självskuggande fasaddesign har koldioxidutsläppen minskat med 42 % och byggnaden överträffar kraven för Hafencity Ecolabel-Platin-kategorin, den mest ambitiösa hållbarhetscertifieringen i Tyskland.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.