Horsens Gymansium. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Horsens Gymansium

Utbyggnaden av Horsens Gymnasium och HF skapar ett modernt läroverk som är helt integrerat med staden och den befintliga byggnaden.
 Horsens Gymansium. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Uppdragsgivare

Horsens Statsskole & Horsens Gymnasium

Adress

Horsens, Denmark

Omfattning

8 140 m²

År

2019-2021

Tävling

1:a pris i tävling. 2019

Byggherrerådgivning

Arkitema

Entreprenör

MT Højgaard

Ingenjör

MT Højgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i tävling. 2019

Det nuvarande HG&HF vars huvudbyggnad från 1940 är ett framträdande exempel på en läroanstalt från denna tidsperiod, med stora kvaliteter vad gäller arkitektur och utomhusmiljöer. Utbyggnaden av gymnasiet tar sin utgångspunkt i den befintliga byggnadens arkitektoniska kvaliteter och strukturella uppbyggnad. Gymnasiet omstruktureras och byggs ut i en klusterstruktur som är indelad efter olika ämneskategorier. Ämnesklustren är vart och ett organiserade kring intima ämnestorg som uttrycker den särskilda identitet och karaktär som skapas i varje kluster. I klustret för kreativa ämnen etableras ett nytt stort gemenskapsutrymme med visuell kontakt till den stora innergården. Gemenskapsutrymmet är flexibelt och kan både inredas som en stor sal och som mindre uppehållsrum.

Alla kluster och uppehållsrum har optimala dagsljusförhållanden och är utformade så att de vetter mot utomhusmiljöer och gemensamma innergården. Innergården förbinder klustren, som alla har separata ingångar, och skapar synergi och flexibilitet mellan undervisningslokalerna.

De nya byggnadernas fasader bygger vidare på de enkla arkitektoniska uttrycken på den befintliga byggnaden. En öppen fasad skapar ett visuellt sammanhang mellan den centrala innergården och den nya gemensamma salen.

Gemensamma utomhusfaciliteter både för gymnasiet och de boende i området

En aktivitetsväg som omger gymnasiet leder allmänheten genom området och inbjuder till användning av utomhusfaciliteterna för stadens invånare. Gården och utomhusområdena, som bland annat innehåller idrottsanläggningarna, inklusive en ny idrottshall och övertäckta läktare, bidrar till att sätta prägel på samfälligheten och aktiviteterna på gymnasiet. Det kommer att skapas gröna nischer och flera uppehållsplatser, bl.a. en sittrappa med platåer i flera nivåer som inbjuder till informellt umgänge. Landskapet kommer att utgöra en naturlig del av de allmänna ytorna och gångvägarna i stadsdelen. Projektet bygger därmed en bro mellan det förflutna och framtiden via en rad klassiska rumsliga lösningar som omfamnar och binder samman gymnasiets olika byggnader och funktioner med en gågata, en innergård med trädgård, ett idrottstorg och en vetenskapsträdgård.

Det nya, sammanslagna Horsens Gymnasium & HF kommer med sitt unika läge intill järnvägsstationen och nära Horsens växande centrum anpassa sig harmoniskt till närmiljön och samtidigt sättas på kartan som stadens största läroanstalt.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.