Dansk Neuroforsknings Center

 Dansk Neuroforsknings Center. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Bygherre

Region Midtjylland v. Århus Sygehus

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

5300 m² (heraf laboratorier ca. 1550 m² )

År

2003-2010

Udgangspunktet har været at skabe et center på højeste internationale niveau, som integrerer forskning i hjernens normale funktioner og behandling af sygdomme i hjerne og nervebaner.

C.F. Møller har varetaget bygherrerådgivning, programmering, dispositionsforslag, projektforslag og EU-udbud af udvidelsen af Aarhus Kommunehospital med et nyt neuroforskningscenter. Centret drives i et samarbejde mellem hospitalet og private erhvervsvirksomheder.

Centeret er placeret i en ny bygning i forbindelse med Aarhus Kommunehospitals markante højhus mod Nørrebrogade/Trøjborgvej som et transparent, moderne hus med auditorium og kantine i stueplan samt kontorer og laboratorier på øvrige etager. I den underste etage findes laboratorier, OP-stuer, undersøgelse- og behandlingsrum med bl.a. MR-scannere samt fire PET-scannere, heraf én micro PET.

C.F. Møller har stået for indretningen (bygherrerådgivning, udbud, projektering) i såvel foyer, auditorium, restaurant kantine), reception i PET-center, møde- og fællesarealer i PET-center og på kontoretagerne.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Bygherrerådgiver

C.F. Møller er en del af bygherrerådgivningsgruppen ledet af Kuben

Ingeniør

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects, idéoplæg v. Århus Arkitekterne

Landskab

C.F. Møller Landscape

Kunstner

Bjørn Poulsen
Benny Dröscher
Ferdinand Ahm Krag

Andre samarbejdspartnere

Kuben

Omtaler

  • 2014 Hospital Design + 2, p.186-190
  • 2009 byggeplads.dk #1, p. 98-101
  • 2004 C.F. Møller: Samfund og Menneske

Forskning

BIOMEDICUM, KAROLINSKA INSTITUTTET

Ny, topmoderne laboratoriebygning, der skal være samlende kraftcenter for forskningen ved et af verdens førende medicinske universiteter Karolinska Institutet i Stockholm.

AARHUS UNIVERSITET

Unikt og helstøbt universitetscampus med en gennemført arkitektur, blandt andet i form af den konsekvente brug af gule teglsten og bygningernes samhørighed med landskabet.

MÆRSK TÅRNET, UDVIDELSE AF PANUM-KOMPLEKSET

Mærsk Tårnet er et state-of-the-art forskningsbyggeri, der med sin nyskabende arkitektur, skaber optimale rammer for sundhedsforskning i verdensklasse.

PHARMA SCIENCE BUILDING

Moderne laboratoriebygning til det Det Farmaceutiske Fakultet, der skal styrke tværgående forskningsaktiviteter og skabe synlighed i bybilledet.

DET TEKNISKE FAKULTET - SDU

Fire institutters fælles ramme om et aktivt og dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø ved Syddansk Universitet i Odense.

PANUM INSTITUTTET - OMBYGNING OG INDRETNING AF LABORATORIER

Facaderenovering, bygningsvedligeholdelse, mindre udvidelser og nyindretning af laboratorier i Panum Instituttet.

LABORATORIE- OG FORSKNINGSBYGGERI TIL ETH ZÜRICHS AFDELING I BASEL (D-BSSE)

Laboratoriebyggeri til et af verdens førende naturvidenskabelige undervisnings- og forskningsmiljøer i Basel.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

TEKNOLOGISK INSTITUT, DMRI

State-of-the-art forskningsfaciliteter til verdens førende videncenter inden for forskning og innovation i kød og kødprodukter.

UIO LIFE SCIENCE CENTER

Forsknings- og undervisningsbygning til institut for livsvidenskab, kemi og farmaci ved Oslo Universitet (UiO).

CORE-CENTERET I AUH

Core-centret samler den kliniske forskning på Aarhus Universitetshospital i to af hospitalets tre nye ikoniske højhuse.

BIOVAF - NYT INSTITUTBYGGERI PÅ LYNGBY CAMPUS FOR DTU

Konkurrenceforslag til forskningsbyggeri, der udvider DTU's bygningsanlæg og samler forskningsafsnittene Veterinær, Aqua og Fødevarer under ét tag.

IHA KATRINEBJERG

Ingeniørhøjskole i Aarhus med plads til 3000 studerende, forskere og undervisere i IT-byen Katrinebjerg.

DANSK NEUROFORSKNINGS CENTER

Bygherrerådgivning m.m. i forbindelse med udvidelse af Aarhus Kommunehospital.

DARWIN CENTRE FASE 2

Udvidelse af Natural History Museum i London formet som en kæmpe kokon.

INCUBA SCIENCE PARK, KATRINEBJERG

IT-forskerpark med forsknings-, kontor- og fællesfaciliteter for IT-iværksættere og IT-firmaer.

LABORATORIER, HAUKELAND UNIVERSITETSSYGEHUS

Tietages laboratoriebygning i direkte forbindelse med det eksisterende sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, SKEJBY

Forskningsfaciliteter til Incuba Science Park ved Skejby Sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, GUSTAV WIEDS VEJ

Fleksibelt laboratorie- og undervisningsbyggeri.