Athletes Village, Plots N13 og N26 podium gardens. C.F. Møller. Photo: Chris Gascoigne

Athletes Village, Plots N13 og N26 podium gardens

Landskabsudformning af de hævede gårdrum i Plot N13 og N26 genskaber tabt diversitet i et tidligere rigt økologisk miljø, som forudsat i lokalplanen for den Olympiske By.
 Athletes Village, Plots N13 og N26 podium gardens. C.F. Møller. Photo: Chris Gascoigne
Fakta

Bygherre

ODA (Olympic Delivery Agency), LendLease

Adresse

London, UK

Omfang

7.000 m²

År

2008-2012

Bygherrerådgiver

LendLease

Entreprenør

GallifordTry

Ingeniør

WSP Hoare Lee

Arkitekt

C.F. Møller Architects (N13), dRMM (N26)

Landskab

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • Civic Trust Awards. 2014

Landskabsarkitekturen tager afsæt i områdets placering i den sydligste del af den gamle Epping skovkile der strækker sig mod nord ud til det åbne land. For at imødekomme ønsket om et landskab med biodiversitet bygget på dæk, og omgivet af tæt bebyggelse valgte vi fire primære indsatsområder: Varieret og hjemmehørende artsvalg af plantemateriale, grønne tage, et minimum af befæstede arealer og plantning af ældre træer for at kunne øge vandoptag og skabe grøn volumen for at tiltrække dyreliv.

For at imødekomme dette tager udformningen afsæt i en række lunde plantet på en serie af mindre bakketoppe for at øge træernes vækstmedium og skabe varierede kig i de snævre gårdrum, så elementer og stier forsvinder bag landskabsbakkerne og visuelt forøger rummenes dybdevirkning. Lunden er beplantet med fyr, birk og eg og skaber rumdannende opholds-og lege muligheder. Gule teglklinker binder funktionelt og skulpturelt bygningerne sammen og knytter an til de mindre private haver ved bebyggelsernes stueetager.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.