Ajstrup Skoleskov. C.F. Møller

Ajstrup Skoleskov

I et samarbejde mellem Aarhus Kommune og landsorganisationen Plant et Træ, bidrager C.F. Møller Architects i velgørende regi med visions- og masterplan til at rejse et vildt skovområde for læring og naturoplevelser ved Ajstrup. En såkaldt skoleskov til undervisning og skolefællesskaber i Aarhus Kommune. Med en skovrejsning, som består af 40.000 nyplantede træer på den kystnære placering ved Ajstrup i Østjylland, bliver skoleskoven et fyrtårnsprojekt for udbredelsen af skoleskove i Danmark.
 Ajstrup Skoleskov. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune Landsorganisationen Plant et Træ

Adresse

Ajstrup, Danmark

Omfang

20 ha.

År

2021-2022

Landskab

C.F. Møller Architects

Læring og fællesskab omkring naturen

Visionen for skoleskoven er at skabe et skovområde, der vokser for hver gang en ny 0. klasse starter i Aarhus Kommune, hvor eleverne planter hvert sit træ i skoven ved skolestart.

Skoven danner rammen for skolefællesskaber og undervisning i naturmiljøer. Eleverne lærer om de processer, der er i at plante en skov og følger væksten gennem hele deres skoletid. På sigt, når skoven er vokset til, lærer børnene at færdes og overleve i naturen. Ligesom skoven også er et idealt undervisningsmiljø til læring om CO2-lagring, fotosyntese og biodiversitet.

Ajstrup Skoleskov forstærker det naturlige terræn, og binder kysten og naturområderne ved Ajstrup og Norsminde i Østjylland sammen. Centralt i skoven tilfører et vådområde et væld af biotoper for dyre- og planteliv. Udover udkigsposter på eksisterende bakker, vilde trampestier og en ridesti, er skoven uden anlagte områder til for eksempel bålsteder og shelters. Det er op til de besøgende selv at skabe en lejrplads og efterlade området urørt, når de tager derfra. Sådanne oplevelser bidrager til forståelsen af, at naturen er værd at værne om og er mere en blot en kulisse for en gåtur.

Børnenes Skov kan få et samlet areal på 20 hektar. Der bliver kun én skovvej gennem området og én ryddet sti. Derudover er det op til skovgæsterne selv at bane sig vej gennem skoven, der får lov at vokse vildt. Hvornår skoven er fuldt udbygget afhænger af opbakningen fra skolerne.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.