Bestseller Logistikcenter Nord, Landskab. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Bestseller Logistikcenter Nord, Landskab

Logistikcentret er placeret på grunden med et overordnet landskabeligt greb: Et cirkelslag. Ind mod grunden markeres cirklen skarpt med et skovbryn på ca. 10 ha. En nyanlagt 5 ha stor sø markerer cirkelslaget mod syd med den indre brink.
 Bestseller Logistikcenter Nord, Landskab. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Bestseller

Adresse

Haderslev, Danmark

Omfang

65 ha

År

2008-2012

Entreprenør

Züblin HedeDanmark

Ingeniør

Rambøll A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Formen føjer sig udadtil til de eksisterende landskabsstrukturer med flere mindre skovpartier, ligesom søens ydre afgrænsning defineres løst af de eksisterende topografiske forhold. Samhørigheden med det omliggende landskab understreges ved kiler, der lader centret blive en del af motorvejslandskabet mod øst og åbner landskabet set indefra mod omgivelserne i syd.

Bygningsanlæggets dele er tænkt som skulpturelle elementer i landskabet og ligger i tre parallelle bånd omkring en næsten én kilometer lang pileallé, der flankeres af en ca. 300 m lang kanal, som opsamler overfladevand. Privat parkering ligger langs alléen ved hovedindgang, kontor og velfærdsområder. P-pladsen har slyngede støttemure for at formidle den kuperede grunds terrænforskelle.

Overalt i byggeriet er der lagt vægt på at få dagslyset ind og skabe nærhed til landskab og udsigt, bl.a. med gårdmiljøer og tagterrasser. Der har i planlægningen været stort fokus på bæredygtighed fx ved med en egeskov, vådområde og et overdrev med græssende køer, hvad der vil skabe grobund for et rigt dyre- og planteliv.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.