Copenhagen International School, Landskab. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Copenhagen International School, Landskab

Omkring Copenhagen International School udfolder der sig en legende nyfortolkning af skolegården i form af et bakket landskab, der giver plads til leg og udfoldelse for alle skolens alderstrin.
 Copenhagen International School, Landskab. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Bygherre

Copenhagen International School

Adresse

København, Danmark

Omfang

14.600 m² udførte friarealer i alt

År

2013-2017

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Ankomsten til skolen sker gennem det legende landskab i et bilfrit miljø. Landskabet danner nicher, hvor alle skolens alderstrin er tilgodeset, med alt fra legehuse til skatermiljø og boldbaner. Landskabet er beplantet med græsser og buske, der er tilpasset det saltholdige miljø omkring skolen. Beplantningen skaber grønne sanselige rammer om landskabets lege- og opholdsnicher.

Landskabet føres ad en ankomstbro til skolens indgang på første sal, hvor landskabet fortsætter henover skolens private terrassedæk og tage.

Mod syd er der anlagt en ny havnepromenade, der skal være rammen om fremtidige vandaktiviteter. Promenaden skal både rumme læringsmiljø for skolens elever samt aktiviteter for Nordhavns beboere.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.