Landskab for væksthus i Botanisk Have, Aarhus Universitet. C.F. Møller

Landskab for væksthus i Botanisk Have, Aarhus Universitet

Projektet omfatter en gennemgribende restaurering af Væksthuset i Botanisk Have, oprindeligt tegnet af C.F. Møller i 1970, som udvides med et nyt, tropisk væksthus på 18 meters højde, hvor de besøgende fra palmehusets udsigtstårn kan bevæge sig blandt trækronerne.
 Landskab for væksthus i Botanisk Have, Aarhus Universitet. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Bygherre

Aarhus Universitet ved Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST)

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

9.000 m²

År

2009-2013

Ingeniør

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Samtidig omdannes det oprindelige, snegleformede væksthus til botanisk formidlingscenter, og i udformningen af det indre og ydre landskab er der ligesom i arkitekturen lagt vægt på at tage hensyn til de eksisterende, arkitektoniske værdier.

Væksthuset forener arkitektur, ingeniørkunst og landskabsarkitektur så nært at disciplinerne overlapper uden klare grænseflader - i et væksthus bliver landskabsarkitektur således også indretningsarkitektur. Et eksisterende terrænspring på en etage optages i palmehuset, og udnyttes til en indvendig terrassering med risplanter og et svunget stiforløb omkring f.eks. et indre tropisk sølandskab med samlingens Victoria-åkander og mangrove.

Den svungne dobbeltkrumme sokkel udspringer af de eksisterende væksthuse, bevæger sig med det omliggende landskab, danner sokkelen for det nye tropiske palmehus, og rejser sig til en støttemur som indrammer væksthusets containergård. Det nye gårdrum imellem det nye og oprindelige palmehus bruges til ophold og udeservering, og er befæstet med in-situ støbt beton i et trekantet mønster sådan at fladen fremstår retningsløs. De trekantede plantebede er tænkt plantet med enkelte arter, i kontrast til den botaniske samlings mangfoldighed.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.