Dommerparken Hammel. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Dommerparken Hammel

Omdannelse af en tidligere industrigrund centralt i Hammel, til et urbant og aktivitetsskabende område til gavn for hele byen.
 Dommerparken Hammel. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Bygherre

Favrskov Kommune

Adresse

Hammel, Danmark

Omfang

75 ha

År

2017-2021

Bygherrerådgiver

Cowi

Entreprenør

M. Frisch

Ingeniør

WSP

Landskab

C.F. Møller Architects

Med omdannelsen af en tidligere industrigrund centralt i Hammel skabes et urbant og aktivitetsskabende område til gavn for hele byen.

Favrskov Kommune har fra starten ønsket, at området ikke skulle være en regulær tæt-lav udstykningssag, hvorfor der i hele planprocessen har været lagt vægt på at arbejde med typologier som etagehuse, punkthuse og rækkehuse samt et forløb af pladser, der kan indtages af byens borgere.

I forbindelse med Dommerparken har C.F. Møller arbejdet aktivt med en samlende byrumsstrategi i tre niveauer; et for Hammel by og de omkringliggende naturskønne områder, et for de nære omgivelser og et for selve Dommerparken.

Plads til alle aldre

Dette arbejde har udmøntet sig i at der – udover veje og stier – er skabt et rekreativt strøg gennem området, som griber Dommerparken, byen og landskabet. Strøget er indrettet med en række urbane og grønne pladser, der hver især er tiltænkt sin egen målgruppe – børn, unge, midaldrende og ældre. Centralt i området ligger Generationers Plads, der kan indtages med midlertidige aktiviteter og kan samle hele byen.

Da udviklingen af området vil ske over en årrække, er det prioriteret at området kan indeholde midlertidige aktiviteter, hvorfor ungdomsskolen har indtaget et gammelt frysehus, og andre frivillige kræfter har etableret en BMX-cykelbane.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.