Fernbahnhof Hamburg-Altona udendørsarealer. C.F. Møller. Photo: Kumulus Agency

Fernbahnhof Hamburg-Altona udendørsarealer

Design af byrum, der genforbinder og begrønner omgivelserne omkring den nye togstation i Hamburg-Altona.
 Fernbahnhof Hamburg-Altona udendørsarealer. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

ProHa Invest, Deutsche Bahn, Freie und Hansestadt Hamburg

Adresse

Hamburg, Tyskland

Omfang

4.800 m²

År

2022-2027

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2022

Bygherrerådgiver

Drost Consult

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2022

Udendørsarealerne og forpladserne ved den nye togstation Hamburg-Altona er en vigtig del af kvalitetsstrategien for kvarterets store omdannelse og giver mulighed for at genforbinde og styrke by- og grønne områder, der tidligere var adskilt af infrastruktur.

De urbane områder er en direkte forlængelse af stationens indre passager og skaber synlige adressepunkter for de store nye faciliteter, der udgør stationskomplekset: Et hoteltårn, kontortårn, detailhandel og gastronomi. Samtidig bliver forpladsen et omdrejningspunkt i den bredere områdefornyelse, der omfatter en koncertsal, et sportsstadion, kreative arbejdspladser og boliger. Især den østlige forplads bliver mediator for byudviklingen og således det gulv der skal bindes an til i byfornyelsen.

En dybdegående analyse af flow mellem bydelene og stationen har ligget til grund for enkeltheden af pladserne, hvor flow og bevægelse er prioriteret, mens obstruktioner såsom, plinte, cykelparkering, belysning og træer optager minimum af fladen. Dog er disse placeret således at eksempelvis terrorhandlinger umuliggøres uden synlige ”antiterror”-foranstaltninger.

Biodiversitet og håndtering af regnvand

Designet er primært formet af de intense strømme i og omkring stationen, kombineret med bæredygtighedselementer som f.eks. en styrket lokal biodiversitet, integreret regnvandshåndtering på og under belægningerne samt prioritering af cyklister og fodgængere. Tætte og varierede træbeplantninger giver farve, der skifter med årstiderne, strukturerer de enkle og sammenhængende "gulve" på pladsen og indeholder lommer til ophold, spisning og lokale begivenheder som f.eks. markeder og koncerter. Pladsens topografi er gjort til en fordel, idet den kombinerer fuld tilgængelighed med siddekanter og diskret zoneinddeling.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.