Universitetssygehus Køge, Landskab. C.F. Møller. Photo: Rådgivergruppen USK

Universitetssygehus Køge, Landskab

Med naturen og vandet som fremtrædende urbant karaktertræk skabes ny klimatilpasset landskabspark, der aktiverer og forbinder sygehuset med landskabet og byen omkring.
 Universitetssygehus Køge, Landskab. C.F. Møller. Photo: Rådgivergruppen USK
Fakta

Bygherre

Region Sjælland

Adresse

Køge, Danmark

Omfang

267.000 m²

År

2013-2018

Bygherrerådgiver

Bascon

Ingeniør

Rambøll, Alectia

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med CUBO

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Gehl Architects

Universitetssygehus Køge er en udvidelse af det eksisterende Køge Sygehus, der får tredoblet arealet til i alt 177.000 m². Det kompakte nybyggeri skaber plads til et bæredygtigt landskabsgreb, der bygger på en videre bearbejdning af det oprindelige landskab – den karakteristiske, ringformede skov, der omkranser sygehuset.

Sygehusbyggeriet suppleres i projektet med et nyt markant slettelandskab. Et organisk netværk af stiforbindelser, klimatilpassede opholds- og aktivitetszoner og varierede frodige landskabsrum, aktiverer og genintroducerer det oprindelige landskab og lysningen som et nyt attraktivt offentligt by- og landskabsrum i Køge. Ringskoven omdannes til skovparkering og frigiver hele lysningen til rekreative formål. Vådengen, et bredt vådområde langs lysningens kant, integrerer naturligt skybrudssikring og regnvandshåndtering (LAR) fra hele sygehusområdet, og synliggør med sine søer, grøfter og våde arealer vandets kredsløb som attraktive karaktergivende biotoper med et rigt dyreliv.

Universitetssygehuset Køge videreudvikles fra at være en helende ø i byen til at være en forebyggende og vitaliserende del af byen. Et nyt socialt mødested for sundhed, samvær og sanselighed, der former konturerne af fremtidens sundhedsfællesskab og iscenesætter landskabet som et hverdags uderum med et enestående bæredygtigt socialt mix og en tydelig og positiv sundhedsfremmende profil.

Projektet er i øjeblikket under projektering og anlæg.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.