Søtorvet. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Søtorvet

Byudviklingsprojekt i Silkeborg, der forstærker og forener det bedste i byen med det storslåede landskab og søerne som omgiver den.
 Søtorvet. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Bygherre

AP Pension

Adresse

Silkeborg, Danmark

Omfang

46.000 m², 29.000 m²/286 boliger, 5000 m² butikker/café og 12.000 m² parkeringshus

År

2016-2024

Entreprenør

NRE Group

Ingeniør

Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Midt mellem Silkeborg Langsø og Remstrup Å ligger byudviklingsprojektet, Søtorvet, der gennem et åbent og aktivt by-landskab forener Silkeborgs byliv og kulturtilbud med byens smukke natur og det tæt omfavnende sø-landskab.

Det har været et gennemgående fokus i projektet at dyrke og forstærke relationen mellem naturen, vandet, kulturen og byen. De eksisterende fysiske forbindelser i Silkeborg by udvikles og forstærkes, og der skabes nye relationer mellem områdets attraktioner. Søtorvet iscenesætter og fortæller herved om de mange kvaliteter i området: Papirfabrikken, Slotsholmen, Midtbyens byliv, Remstrup Å, Langsø og ikke mindst det kommende Museum Jorn.

Projektet indeholder offentlige funktioner som dagligvarebutik, cafeer og øvrige butikslejemål, samt ca. 280 boliger fordelt på 8 punkthuse i varierende højde.

En langsgående, lav basebebyggelse i én etage danner en bymæssig profil i menneskelig skala, der forbinder eksisterende stier og veje i byen, og giver en naturlig wayfinding for både bløde og hårde trafikanter. Basen indeholder de udadvendte offentlige funktioner.

Oven på basen skabes en stor grøn bypark, der er skærmet fra støjen fra Chr. d. 8´s Vej. Byparken er et fredeligt offentligt rum, der med en enestående udsigt over sø-landskabet understreger mødet mellem naturen, vandet og byen. Byparken og byrummene forbindes fysisk, rumligt og visuelt via store landskabelige siddetrappe-anlæg, som danner attraktive opholds- og samlingssteder.

Boligerne opføres som varierede punkthuse. Punkthusene er nøje tilpasset den omgivende bebyggelse, så der er sikret lys, luft og åbne kig på tværs af området. Lejlighederne er af høj arkitektonisk kvalitet, alle med gode dagslysforhold, store altaner og en ekstraordinær udsigt over vandet. Der er stor variation i lejlighedernes størrelse, hvilket sikrer en mangfoldig beboersammensætning.

Læs mere

Flere projekter | Boliger/Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.