Springfield Park. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden

Springfield Park

Springfield Park er et nyt offentligt parkområde på et tidligere golfbaneareal i det sydvestlige London, med klimatilpasningstiltag, sportsarealer, pavilloner og forskellige haverum de kombinerer velkendte London-temaer med ny urban natur.
 Springfield Park. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden
Fakta

Bygherre

SWLSG Trust

Adresse

London, UK

Omfang

13 ha

År

2015-

Ingeniør

Arup

Landskab

C.F. Møller Architects

De 13 ha areal bliver frigjort i forbindelse med omdannelsen og udbygningen det historiske Springfield Hospital, som også omfatter en masterplan for nye boligområder og den nye offentlig park på en del af det tidligere hospitalsareal.

Planforslaget er et landskabsgreb der knytter den fremtidige Springfield Park til nærmiljøet og til den større sammenhæng med Sydvestlondons grønne korridorer. Forbindelse til de omkringliggende bykvarterer skabes i bredeste forstand, sådan at sociale mødesteder, skabelsen af habitater, og regnvandshåndtering og andre funktionskrav indgår i den lokale infrastruktur og forankrer parken centralt i lokalområdet.

Landskabsudformningen er tænkt som flertydige og multifunktionelle områder, hvor håndteringen af 8500m³ skybrudskapacitet giver rum for leg og vådområdernes biodiversitet; samt terapihaver for patienter og almen rekreation i blomsterhaver.

Et net af landskabselementer som alléer, bakkedrag og stier indrammer en række rumligt og økologisk forskelligartede landskabsrum, som er frit placeret omring en stor åben plæne foran den imposante victorianske hospitalsbygning, der udgør parkens hjerte og skaber rum for det tilfældige møde, kulturelle begivenheder og søndags-picnics på amfi-terrassen foran den historiske bygning.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.