Banebyparken og Banebystien. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Banebyparken og Banebystien

Banebyen i Viborg er en klassisk udviklingshistorie, hvor tidligere industri og jernbaneareal transformeres til et nyt byområde med boliger. Banebyparken og Banebystien udgør et grønt og inkluderende byrum, en del af et sammenhængende stisystem, der tilbyder mangeartede oplevelser og aktiviteter og henvender sig til alle aldre. Projektet skaber et naturområde, der fremmer det gode liv i den tætte by.
 Banebyparken og Banebystien. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Bygherre

Viborg Kommune

Adresse

Viborg, Danmark

Omfang

10.000 m²

År

2022-2023

Ingeniør

Viborg Ingeniørerne

Landskab

C.F. Møller Architects

Banebyparken dækker cirka 10.000 m2 og tilbyder mangfoldige oplevelser og opholdssteder. Parken er et centralt by- og parkrum, der integrerer sig naturligt med områdets stisystemer. ”Mødestedet” i parken omfatter en pavillon som centrum, der tilbyder legende aktiviteter, opholdsmuligheder og forskelligartet beplantning. Dalen og Søen i parken tilbyder opholds- og aktivitetsområder med fokus på bevægelse, sanselighed og natur samt en funktion som regnvandshåndtering i Banebyen. De store lavninger bidrager dermed ikke blot som rekreative arealer, men som områder med en særlig funktion når himlen åbner sig og giver store regnskyl.

Pavillonen har form som en trappe og tilbyder forskellige opholdsmuligheder. Den er en del af det overordnede fortællingsforløb i hele Banebyparken. Gennem parken løber fortællingsforløbet ’Oplevelsesruten’, der guider besøgende gennem forskellige aktiviteter og fortællinger og henvender sig til alle generationer.

Bløde trafikanter i fokus

Banebystien er en ny færdselsåre, der forbinder Banebyen med omgivelserne. Stien, primært etableret på eksisterende veje og stier, er designet med fokus på fodgængere og cyklister. Den strækker sig fra Hærvejen til Brovej og videre til Søndermarksvej via Tulipanvej og Klosterhaven. Stien forbinder vigtige punkter som en bro over Banevejen, Midtbyens Gymnasium, Banebypladsen, Alhedestien og underføringen mod Gl. Århusvej. Oplevelsesruten kobler sig til Banebystien i Banebyparken, forbindende de to stiforbindelser. Fælles for de to stiforbindelser er det grønne og rekreative træk, der binder hele området sammen.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.