Borås Bypark. C.F. Møller

Borås Bypark

Borås bypark i Sverige er ved at blive udviklet til at være en del af den nye lineære parkrute Viskans Park, der forbinder eksisterende og nye grønne områder i Borås og gør dem tilgængelige for fodgængere og cyklister.
 Borås Bypark. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Borås Stad

Adresse

Borås, Sverige

Omfang

17.500 m²

År

2022

Landskab

C.F. Møller Architects

Borås bypark er et miljø med fantastiske kvaliteter fra århundredeskiftet, som fortjener at blive fremhævet. Landskabskonceptet "Boro - genbrug af et sted" er en omhyggelig sammenfletning af eksisterende styrker og nye kvaliteter.

Genbrug og nye attraktive pladsdannelser

Visionen hylder genbrug ved at trække på stedets historie, dets kulturelle og historiske værdier og eksisterende kvaliteter som en måde at forankre og integrere det nye parklandskab på. Dette er både miljømæssigt bæredygtigt og giver Viskans Park et stærkt socialt anker. Belægninger og vægelementer er skabt med inspiration fra Boro-æstetikken, der kombinerer forskellige stentyper og bliver en signatur for hele Viskans Park.

En ny træbelagt sti og en gangbro gør parken tilgængelig og er omhyggeligt tilpasset parkens dramatiske topografi og påvirkningen af de eksisterende træer. Nye stedformationer danner tydelige og programmerede destinationspunkter i kontrast til den bevægelse, som de snoede stier indbyder til. Omlægningen af Hallbergbroen skaber et nyt attraktivt sted ved vandet i byen, der forbinder byparken og bymidten. Boro-konceptet forbinder alle de nye elementer og skaber en ny æstetisk identitet for Viskan Park.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.