Frøslevlejren landskabskoncept. C.F. Møller

Frøslevlejren landskabskoncept

Landskabskoncept for Frøslevlejrens museumsområde styrker monumentets historie og integrerer den omgivende natur; en kombineret destination for kultur- og naturudflugter.
 Frøslevlejren landskabskoncept. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Aabenraa kommune

Adresse

Padborg

Omfang

70.000 m²

År

2023-2024

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Frøslevlejren belyser historien om krig i Danmark under anden verdenskrig, da besættelsesmagten brugte lejren som fangelejr. Smukt beliggende nær grænsen til Tyskland, omgivet af den naturskønne Frøslev Plantage og langs Hærvejen, ligger Frøslevlejren som et museumsområde, som formidler et emne i Danmarks historie, der står i skarp kontrast til den omgivende naturs idyl.

Frøslevlejrens oprindelige karakter var præget af mudder og barakker, placeret med en stringent geometri i form af en panoptikon-struktur, der gav fangevogterne overblik over indsatte i lejren. Geometrien som designprincip forbliver en central del af landskabskonceptets struktur og formidler historien om lejrens funktion som et fængsel. For at iscenesætte den ordnede struktur, er klitlandskabet trukket ind imellem barakkerne, hvor den vilde naturs indtog understreger at tiden hvor lejren fungerede som fængsel er passeret.

Historiefortælling og naturintegration

Den vej, der opdelte lejren mellem tysk og dansk – vogter og fange, fungerer nu som gang- og cykelsti for besøgende i både museumsområdet, plantagen og Hærvejen. For enden af gang- og cykelstien ligger ankomst- og trailcenteret og halvejs på strækningen knytter den sig til det mest centrale udendørs element for museumsområdet: Tidens Plads. Tidens Plads inviterer til ophold og refleksion, og kan anvendes til arrangementer og mindehøjtideligheder. Pladsen er udformet med forskellige belægninger, der illustrerer det mudrede terræn, som kendetegnede Frøslevlejren da det var en fangelejr.

Aftryk fra nedrevet barakker langs hovedstien er markeret med kanter i cortenstål og udfyldt med klippet græs. Én af de nedrevet barakker er genfortolket som et mindesmærke kaldet "Mindet". Her støbes barakkens fodaftryk og indrettes med fragmenter af vægge og sengepladser, som de oprindeligt var organiseret, hvor navnene på de 12.000 indsatte indgraveres. Brugen af cortenstål som gennemgående materialevalg styrker områdets identitet og wayfinding. Den rustne overflade skaber sammenhæng mellem elementerne i museumslandskabet og symboliserer at dens tid som fangelejr er passeret.

Projektet for Frøslevlejrens museumsområde kombinerer historiefortælling, naturintegration og moderne faciliteter, og respekterer stedets kulturarv og lejrens betydning for efterkommere og danskere.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.