Aarhus Universitetspark. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Aarhus Universitetspark

Aarhus Universitets bygninger er plassert rundt en markant morenekløft hvor de enkelte institutter og fakulteter danner en glidende dynamisk rekke i skråningenes lengderetninger. De starter med hovedbygningen ved Ringgaden og avsluttes nær bysentrum ved Nørreport.
 Aarhus Universitetspark. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Undervisningsministeriet Byggedirektoratet

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

42 ha totalt

År

1931, 1979-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C. Th. Sørensen og C.F. Møller Architects

Arkitektkonkurransen om universitetet ble vunnet av arkitektene Kay Fisker, C.F. Møller og Povl Stegmann i 1931. Etter at Stegmann og Fisker gikk ut av samarbeidet i 1942, har C.F. Møller tegnet nesten alle universitetsbygningene frem til i dag. Selve landskapsplanen ble utarbeidet av landskapsarkitekt C. Th. Sørensen. Den løpende utviklingen og tilpasningen av parkens landskap foregikk til han døde i 1979, i tnært samarbeid med C.F. Møller og bygartneren i Aarhus.

Etter det har C.F. Møller overtatt og videreført den opprinnelige landskapsplanen i samarbeid med universitetets gartnere og tekniske forvaltning. Den løpende utvidelsen av universitetet med nye bygninger i parken er gjennomført i tråd med den landskapelige hovedidéen. Parkens landskapsskillere og utsiktspunkter er omhyggelig uttynnet og pleiet slik at de fremstår med full styrke og tilfører universelle kvaliteter til hele byen.

De enkelte landskapsprosjektene er alle utformet i tråd med de opprinnelige intensjoner med parkens overordnede disponering, materialbeholdning og bruk. Prosjektspesifikke løsninger for hvert hage- og landskapsrom har resultert i nye variasjoner og nyfortolkninger i bruken av parkens fire overordnede byggesteiner: Slyngende teglmurer, klinkerbelagte flater, eiketrær og gress.

Prosjektene har sikret bedre atkomstforhold til bygninger og optimert arealbruk. Det er også utviklet utemøblement og avfallshåndtering til bruk i Aarhus Universitetspark.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.