Campus Kollegiet Odense, Landskap. C.F. Møller. Photo: Frans Hansen

Campus Kollegiet Odense, Landskap

Oppgaven har vært å skape en forplass og parkrom omkring det nye universitetsområdet i Odense. Her får områdets beboere nye grønne oppholdsarealer, der det blant annet er plass til å nyte kveldssolen fra terrasser og sidetrapper langs den eksisterende innsjø, og mulighet for å dyrke sport i parken.
 Campus Kollegiet Odense, Landskap. C.F. Møller. Photo: Anders Sune Berg
Fakta

Byggherre

Fonden Universitetskollegiet i Odense

Adresse

Odense, Danmark

Omfang

20 000 m²

År

2012-2015

Byggherrerådgiver

C.F. Møller

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Parken avgrenses av to veier og skogen mot syd, og er disponert, slik at det i øst-vestlig retning skapes tre sammenhengende, kurvede beplantningsbånd.

Mot syd utvides sjøen, så vannet blir trukket opp mot bygningen som et speilbasseng, som også fungerer som fordrøyningsbasseng for vannet fra forplassen. Langs sjøen plantes et organisk formet forløp av siv og strå.

Den nye forplass er svakt hevet opp mot bygningens inngangspartier, så den fremheves visuelt i det flate parklandskap. I kantene av parkområdene skapes det oppholdsarealer for parkens brukere, som en oppholdsplass og sittetrapp med ettermiddagssol ned til sjøen. Opholdsarealene forbindes med et system av stier med diagonale forbindelser, som knytter parken med den utenforliggende by og rekreasjonsarealene. Ved den ene av områdets tre tårn etableres en terrasse med en fremskutt terrengmur.

Langs innkjørselen til området er tanken å bruke utgravningsmasser til å skape et lett kupert terreng, som delvis avskjermning mot veien.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.