Bestseller Logistikcenter Nord, Landskap. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Bestseller Logistikcenter Nord, Landskap

Logistikksenteret er plassert på tomten med et overordnet landskapsgrep: En sirkelform. Inn mot tomten markeres sirkelen skarpt med et skogbryn på ca. 100 mål. En nyanlagt innsjø på 50 mål markerer sirkelen mot sør med den indre brinken. Utvendig føyer formen seg til de eksisterende landskapsstrukturene med flere mindre skogspartier, og sjøens ytre avgrensning defineres løst av de eksisterende topografiske forholdene. Samhørigheten med landskapet rundt understrekes av kiler som lar senteret bli en del av motorveilandskapet mot øst og åpner landskapet sett innenfra mot omgivelsene i sør.
 Bestseller Logistikcenter Nord, Landskap. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Bestseller

Adresse

Haderslev, Danmark

Omfang

65 ha

År

2008-2012

Entreprenør

Züblin HedeDanmark

Ingeniør

Rambøll A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Bygningsanleggets deler er tenkt som skulpturelle elementer i landskapet. De ligger i tre parallelle bånd rundt en nesten én kilometer lang pileallé som flankeres av en ca. 300 m lang kanal som samler opp overflatevann. Privat parkering ligger langs alleen ved hovedinngangen, kontorer og velferdsområder. Parkeringsplassen har slyngede støttemurer for å formidle terrengforskjellene på den kuperte tomten.

Overalt i bygningen er det lagt vekt på å trekke inn dagslyset og skape nærhet til landskap og utsikt, blant annet med gårdsplassmiljøer og takterrasser. I planleggingen har det vært stort fokus på bærekraft, for eksempel med eikeskog, våtmarksområder og kyr på beite, noe som gir grobunn for et rikt dyre- og planteliv.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.