Borås Bypark. C.F. Møller

Borås Bypark

Borås Stadspark i Sverige utvikles til å bli en del av det nye lineære parkstrøket Viskans Park som fletter sammen og gjør eksisterende og nye grøntområder i Borås tilgjengelig for fotgjengere og syklister.
 Borås Bypark. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Borås Stad

Adresse

Borås, Sverige

Omfang

17 500 m²

År

2022

Landskap

C.F. Møller Architects

Borås Bypark er et miljø med fantastiske opplevelseskvaliteter fra århundreskiftet som fortjener å bli løftet frem. Landskapskonseptet «Boro – å gjenbruke et sted» er en forsiktig sammenveving av eksisterende styrker og tilleggskvaliteter.

Resirkulering og ny attraktiv stedformasjon

Visjonen hyller gjenbruk ved å trekke på stedets historie, kulturhistoriske verdier og eksisterende kvaliteter som en måte å forankre og integrere det nye parkstråket. Dette er både miljømessig bærekraftig og gir Viskans Park en sterk sosial forankring. Bakkedekker og veggelementer er laget med inspirasjon fra Boro-estetikken, hvor ulike typer stein kombineres og blir en signatur for hele Viskans Park.

En ny gangvei og gangbro i tre gjør parken tilgjengelig og er nøye tilpasset parkens dramatiske topografi og innvirkning på eksisterende trær. Nye stedsformasjoner danner klare og programmerte punkter i motsetning til bevegelsen som de svingete korridorene inviterer til og aktiverer parken. Den nye utformingen av Hallbergsbroen gjør at det skapes en ny attraktiv beliggenhet i nærheten av vannet , som forener byparken og sentrum. Gjennom Boro-konseptet knyttes alle nye tilskudd sammen og danner en ny estetisk identitet for Viskans park.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.