Springfield Park. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden

Springfield Park

Springfield Park er et nytt offentlig parkområde i sørvestlige London. Området ble tidligere brukt til golfbane. Med klimatilpasningstiltak, sportsarealer, paviljonger og forskjellige hagerom skal de kombinere velkjente London-temaer med ny og urban natur.
 Springfield Park. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden
Fakta

Byggherre

SWLSG Trust

Adresse

London, UK

Omfang

13 ha

År

2015-

Ingeniør

Arup

Landskap

C.F. Møller Architects

Det 13 hektar store området blir frigjort i forbindelse med endring og ombygging av det historiske Springfield-sykehuset. Det omfatter også en masterplan for nye boligområder og den nye, offentlige parken på en del av det tidligere sykehusområdet.

Planforslaget er et landskapsgrep som knytter fremtidige Springfield Park sammen med nærmiljøet og til de grønne korridorene i sørvestlige London. Det skapes gode forbindelser til de nærliggende kvartalene i form av sosiale møtesteder, habitater, regnvannhåndtering og andre funksjonskrav som inngår i den lokale infrastrukturen og som forankrer parken sentralt i nærmiljøet.

Landskapsutformingen skal være i form av flertydige og multifunksjonelle områder. Håndteringen av 8500 m³ regnvannskapasitet gir rom for lek og våtmarksområdenes biodiversitet, samt terapihager for pasienter og allmenn rekreasjon i blomsterhager.

Et nett av landskapselementer som alleer, bakker og stier skal innramme en rekke romslige og økologisk mangfoldige landskapsrom. Disse skal plasseres fritt rundt en stor, åpen plen foran den imponerende viktorianske sykehusbygningen. Den utgjør hjertet i parken, og skaper rom for tilfeldige møter, kulturelle begivenheter og søndagspiknik på amfiterrassen foran den historiske bygningen.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.