Hospice Djursland, Landskap. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Hospice Djursland, Landskap

Arkitektens største oppgave i et hospitsbygg er å skape rammer som gir best mulige forutsetninger for livskvalitet, egenverd og en verdig død. Landskapet er nærværende uansett hvor i Hospice Djursland man befinner seg.
 Hospice Djursland, Landskap. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland

Adresse

Rønde, Danmark

Omfang

2 500 m²

År

2006-2007, 2010-2011

Konkurranse

1. premie i konkurranse. 2006

Entreprenør

CC Contractor

Ingeniør

COWI A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • Civic Trust Award. 2012
  • 1. premie i konkurranse. 2006

Mot husets østside er det anlagt en sansehage som et intimt uterom i kontrast til den naturlige vegetasjonen på tomtens sørlige skråning. Sansehagen er anlagt rundt et basseng som reflekterer hagen inn i bygningens tilstøtende møtelokale. Mot vest er det anlagt et oransjeri med tilstøtende oppholdsterrasse arrangert rundt et speilbasseng.

Hagens formgivning er styrt av ønsket om at både rullestoler og senger skal kunne kjøres ut i anlegget slik at alle beboere kan få glede av hageanlegget. For å gjøre det enklere å kjøre med senger består belegningen av gummiasfalt og avrundede kurver.

Det er lagt vekt på størst mulig variasjon i hagens plantevalg slik at den fremstår som frodig fra tidlig vår til sen høst. For å gi beboerne enda større muligheter til å oppleve planter og vekster er det også anlagt atriumhager med planter fra henholdsvis Middelhavsområdet og Østen for på den måten å stimulere beboernes minner om tidligere reiser.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.