Nordhavnsøerne - CIS Vannaktiviteter. C.F. Møller

Nordhavnsøerne - CIS Vannaktiviteter

Nordhavnsjøene er en park på vannet, som kobler skole, by og område i et robust, dynamisk og annerledes byrom.
 Nordhavnsøerne - CIS Vannaktiviteter. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Ejendomsselskabet Copenhagen International School

Adresse

København, Danmark

Omfang

2 000 m² landskap, 250 m² omkledningsrom, sauna og depoter

År

2015-

Konkurranse

1. premie i arkitektkonkurranse. 2016

Ingeniør

Niras

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2016

CIS skaper merverdi for Nordhavnen med en park, som ikke kun gir skolens brukere, men hele området og København en lomme i byen til et vel av aktiviteter og oppholdsmuligheter i tett kontakt med vann og vær.

Vi har skapt et nytt, spennende, men også annerledes sted i byen, hvor bylivet, naturen og skolens liv utveksles og utspilles året rundt.

Å skape et sted – en destinasjon – i byen har vært et viktig ankerpunkt for prosjektets hovedgrep og fokus har vært å tilbakeføre nye verdier til København. Det er viktig, at prosjektets vesentlige kvaliteter kommer fram og synliggjøres for alle. CIS’ underbygger tanken om skolen som samlingsarena og ramme for fellesskap med en imøtekommende og transparent tilgang til de nye områdene.

Med fokus på vannet og naturen og synergien mellom disse, skaper vi en ny og annerledes park til Nordhavnen, som kobler både skole med bydel - og bydel med København.

Vi tror på, at et annet type byrom med nye tilbud og en annerledes naturmessig karakter vil trekke københavnerne til Nordhavnen. CIS-grunden har et stort potensiale som er en viktig felles plattform for både CIS og byen, fordi den både er tett på vannet, og samtidig ligger som en viktig forbindelse med offentlig kommunikasjon til resten av Nordhavnen. Dermed iscenesettes CIS, som en viktig byromsbrikke i kvartalet. Det nye vannlandskapet styrker den vitale samlingsplass-tanken og gir noe tilbake til byen i form av tilgjengelighet og åpenhet, hvor innbyggerne kan finne fellesskap i aktiviteter.

Les mer

Flere prosjekter | Sport/Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.