Dommerparken Hammel. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Dommerparken Hammel

Transformasjon av en tidligere industritomt i Hammel sentrum, til et urbant og aktivitetsskapende område til beste for hele byen.
 Dommerparken Hammel. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Favrskov Kommune

Adresse

Hammel, Danmark

Omfang

75 ha

År

2017-2021

Byggherrerådgiver

Cowi

Entreprenør

M. Frisch

Ingeniør

WSP

Landskap

C.F. Møller Architects

Med transformasjonen av en tidligere industritomt i Hammel sentrum skapes et urbant og aktivitetsskapende område til beste for hele byen.

Favrskov kommune har fra starten ønsket at området ikke skal være en vanlig tett-lav reguleringssak, derfor har det gjennom hele planprosessen vært lagt vekt på å arbeide med typologier som fleretasjeshus, punkthus og rekkehus samt et forløp av plasser, som kan tas i bruk av byen innbyggere.

I forbindelse med Dommerparken har C.F. Møller jobbet aktivt med en samlende byromsstrategi i tre nivåer; en for Hammel by og de omkringliggende naturskjønne områdene, en for de nærmeste omgivelsene og en for selve Dommerparken.

Rom for alle aldre

Dette arbeidet har resultert i at det – i tillegg til veier og stier – er laget et rekreasjonsfelt gjennom området som griper Dommerparken, byen og landskapet. Strøget er innredet med en rekke by- og grøntområder, tiltenkt hver sin målgruppe – barn, unge, middelaldrende og eldre. Sentralt i området ligger Generationsers Plads, som kan beskjeftiges med midlertidige aktiviteter og kan samle hele byen.

Ettersom utviklingen av området vil skje over en årrekke er det en prioritet at området kan inneholde midlertidige aktiviteter, derfor har ungdomsskolen tatt i bruk et gammelt frysehus, og andre frivillige har etablert en BMX-sykkelbane.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.