Amerika Plads - utearealer og parkeringskjeller. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Amerika Plads - utearealer og parkeringskjeller

Plasser, belegning og parkeringsanlegg i den nye bydelen ved Sdr. Frihavn, København.
 Amerika Plads - utearealer og parkeringskjeller. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Byggherre

TK-development, DLU, NCC

Adresse

København, Danmark

Omfang

40 000 m²

År

2003-2008

Entreprenør

NCC

Ingeniør

Orbicon (tidl. Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Adriaan Geuze - WEST 8

På de tidligere havnearealene ved Søndre Frihavn i København er det etablert en ny bydel etter en plan fra arkitekten Adriaan Geuzes. Enkeltbygningene er designet av ulike arkitekter, blant annet C.F. Møller, som også har forestått plasser, belegninger og parkeringsanlegg. Området har fast steinbelegning med en robusthet som refererer til tidligere kaianlegg. På et hevet platå er det anlagt en sentral plass hvor den gamle stasjonsbygningen er gjenoppbygd og gir mulighet til både utendørsopphold og fellesskap, samtidig som den gir adgang til parkeringsanlegget under. Parkeringsanlegget til mer enn 1200 biler er anlagt under hele området. Løsningen dekker de store parkeringsbehovene i de sentrale byområdene og ivaretar samtidig behovet for trafikkfrie, rekreative utearealer over terrenget.

 

Se more concerning Amerika Plads at www.cphx.dk  

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.