Mjøsfronten. C.F. Møller. Photo: Plomp

Mjøsfronten

Mjøsfronten er en 50 000 kvadratmeter stor sjøfront i Hamar kommune. Prosjektet har som mål å skape et levende møtested og knytte byen Hamar nærmere Mjøsa.
 Mjøsfronten. C.F. Møller. Photo: Plomp
Fakta

Byggherre

Hamar Kommune

Adresse

Hamar

Omfang

50 000 m²

År

2022-2032

Byggherrerådgiver

Kjersti Wold, kjersti@drivprosjektstyring.no

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Fragment Arkitekter

Hamar er kjent for sin vakre natur og nærheten til Mjøsa, som er en av Hamars viktigste ressurser. I dag oppleves jernbanesporet som en barriere fordi det skiller byen fra Mjøsa. Hamar kommune ønsker derfor å skape en ny relasjon mellom byen Hamar og Mjøsa gjennom initiativet "Mjøsfronten". Her kommer innbyggerne nærmere hverandre, på tvers av generasjoner og kulturer, i det som utgjør sjøfrontens urbane hjerte.

Landskapsplanen er delt inn i tre hovedområder: Skibladnertorget, Solplassen og Mjøsbadet. Skibladnertorget er en dynamisk plass med møtelokaler, verksteder, kafeer og turistinformasjon, samt muligheter for vannsport. Solplassen fungerer som byens urbane kontakt med Mjøsa og er et sted for feiringer og møter mellom mennesker i forskjellige aldre og livssituasjoner. Mjøsbadet inneholder en bystrand og en badstue som er aktiv og tilgjengelig året rundt.

Identitetsskapende byutvikling

Materialvalget er nøye valgt for å skape en harmonisk og vakker miljø langs gang- og sykkelveiene og mot Mjøsa, med robuste materialer som tåler oversvømmelser og tidens påvirkning. Landskapet er utformet med myke kurver for å skape en naturlig og vill atmosfære som fremmer den biologiske mangfoldet og byens natur, mens arkitekturen har tydelige referanser til norske byggetradisjoner.

I løpet av 2021 har det blitt iverksatt ulike strakstiltak for å invitere publikum til å ta i bruk området ved Indre Havn. Innbyggerinteressen for Mjøsfronten økte, og strakstiltak viste seg å være en effektiv metode for å skape identitet til byen og området.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.