Nordlig passasje. C.F. Møller. Photo: Silas Andersen

Nordlig passasje

Tunnel for fotgjengere og syklister binder campus for Aarhus universitet sammen. og forener den arkitektoniske og funksjonelle utvidelsen av området.
 Nordlig passasje. C.F. Møller. Photo: Silas Andersen
Fakta

Byggherre

Aarhus Universitet

Adresse

Aarhus

Omfang

2 700 m², 2 500 m² landskap + 200 m² tunnel

År

2020-2022

Entreprenør

Dan Jord, Poul Pedersen og Buus

Ingeniør

Søren Jensen

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Aarhus universitet har blitt utvidet med den nye universitetsbyen, som tidligere var Aarhus kommunesykehus. En rekke tunneler binder sammen de to campusene, som tidligere var adskilt av den trafikkerte veien Nørrebrogade.

Tunnelen er et viktig arkitektonisk og funksjonelt bindeledd for å knytte sammen de to områdene. En kombinasjon av gule og røde mursteiner i tunnelens buede vegger skaper en gradvis overgang mellom Aarhus universitets gule mursteinsbygninger i den grønne universitetsparken og de kompakte, røde mursteinsbygningene i det tidligere kommunesykehuset. Samtidig er tunnelen en viktig del av infrastrukturen for Aarhus universitet, siden myke trafikanter slipper å krysse den trafikkerte veien Nørrebrogade. Den styrker også Aarhus universitets forbindelse til de omkringliggende kvartalene mot Trøjborg og Katrinebjerg.

Integrert i omgivelsene

Med en enkel gest omslutter de buede murveggene gang- og sykkelstien som snor seg under Nørrebrogade. Murveggene faller i høyde etter hvert som tunnelen integreres i terrenget i universitetsparken og den nye universitetsbyen, der ruten kobler seg til nye og eksisterende stisystemer og slynger seg naturlig i det kuperte terrenget. Fra universitetsbyen er det også tilgang til tunnelen via brede trapper med buede murer av murstein.

Med konsekvent materialvalg i gule og røde mursteiner og med et design som passer naturlig i universitetsparkens kuperte terreng, integrerer tunnelen og landskapet seg i områdene på hver side av Nørrebrogade og knytter sammen hele campus.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.