Ajstrup Skoleskog. C.F. Møller

Ajstrup Skoleskog

I et samarbeid mellom Aarhus kommune og landsorganisasjonen Plant et Træ bidrar C.F. Møller Architects frivillig med visjon og masterplan for å skape et skogområde for læring og naturopplevelser. En såkalt skoleskog til undervisning og skolefellesskap i Aarhus kommune. Med planting av 40 000 trær i nærheten av kysten ved Ajstrup på Østjylland blir skoleskogen et fyrtårnprosjekt for skoleskoger i Danmark.
 Ajstrup Skoleskog. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Aarhus Kommune Landsorganisationen Plant et Træ

Adresse

Ajstrup, Danmark

Omfang

20 ha.

År

2022

Landskap

C.F. Møller Architects

Læring og fellesskap rundt naturen

Visjonen for skoleskogen er å skape et skogområde som vokser hver gang det kommer nye barnehagebarn i Aarhus kommune, siden elevene planter hvert sitt tre ved skolestart.

Skogen danner rammen for skolefellesskap og undervisning i naturmiljøer. Elevene lærer om prosessene som trengs for å plante en skog, og de følger veksten gjennom hele skoletiden. På sikt, når skogen har vokst, lærer barna å ferdes og overleve i naturen. Skogen er også et perfekt undervisningsmiljø for læring om CO2-lagring, fotosyntese og biologisk mangfold.

Ajstrup skoleskog forsterker det naturlige terrenget og knytter sammen kusten og naturområdene ved Ajstrup og Norsminde i Østjylland. Sentralt i skogen tilfører et våtområde en rekke biotoper for dyre- og planteliv. I tillegg til utkikksposter på eksisterende åser, ville stier og en ridesti, er det ikke tilrettelagt ting som bålplasser og gapahuker i skogen. Det er opp til de besøkende å lage en leirplass, og å etterlate området urørt når de drar igjen. Slike opplevelser bidrar til forståelsen av at vi må ta vare på naturen, og at den ikke bare er vakre omgivelser for en spasertur.

Børnenes Skov kan få et totalt areal på 20 hektar. Det blir bare én skogsvei gjennom området, og én ryddet sti. Utover det er det opp til de besøkende å selv finne veien gjennom skogen, som vokser fritt. Når skogen er ferdig, avhenger av støtten fra skolene.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.