Vega skole & aktivitetshus - Landskab. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Vega skole & aktivitetshus - Landskab

En skolegård for nye Vega skole og aktivitetshus, med mål om å skape en levende møteplass for mennesker i alle aldre, og et miljø som innbyr til aktivitet og å tilbringe tid utendørs.
 Vega skole & aktivitetshus - Landskab. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB

Adresse

Stockholm, Sverige

Omfang

6 900 m²

År

2019-2023

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Kunstner

Knee-Deep av Molly Haslund og arkitekt Aspasia Balta, plassert på gårdsplassen. Linjer i Rörelse av Jakob Ojanen, plassert inne ved den sentrale trappen. Vegasfæren av Space Popular (Lara Lesmes og Fredrik Hellberg), plassert i biblioteket.

Skolen og aktivitetshusets utemiljøer er utformet med høye ambisjoner for kvalitet og oppholdsverdier. Tomtens begrensede størrelse kombinert med høyt elevantall har ført til at smarte og kompakte løsninger har blitt prioritert. Skolegårdsmiljøet har mange funksjoner og kvaliteter for å skape varierte miljøer som aktiviserer barn uansett alder og kjønn. Ved bygningens nordside, som møter Vega togstasjon, er det skapt et innbydende inngangstorg. Torget har en mer urban karakter og kommuniserer at bygningen er mer enn en skole – den er et sosialt og kulturelt nav i den nye bydelen Vega, som ligger sør for Stockholm.

Aktivitetsøyene

Aktivitetsøyene er et konsept som gjør det mulig å programmere arealenetett og samtidig skape gangveier for bevegelse mellom aktivitetsområdene. Øyene har tydelige karakterer, slik at barna kan bevege seg fra miljø til miljø. Aktivitetsøyene har forskjellige typer lekeapparater, noe som betyr at bakkematerialet varierer fra øy til øy. På den måten kan bakken lett tilpasses et bestemt lekeapparat og de kravene som stilles til bestemte aktiviteter.

Avgrensningen av øyene, med kanter, murer og sittemøbler, er viktig for å skape et bærekraftig og holdbart anlegg i det lange løp. Å skape en gradient fra by til landskap har vært et sentralt designgrep. Gradienten sikrer en logisk forankring av skolegården i det omkringliggende urbane landskapet og sørger for at grensene mellom skolegården og omgivelsene myknes opp. Det bidrar til at skolegården oppleves som større enn den egentlig er. Etter skoletid er skolegården en del av en parksti gjennom bydelen.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.