Re-imagining the Garden City. C.F. Møller. Photo: WyrdTree

Re-imagining the Garden City

Idékonkurranse om en 45 hektar stor masterplan basert på en nytolkning av prinsippene bak hagebybevegelsen (the Garden City Movement), med vekt på et bærekraftig og omsorgsfullt lokalsamfunn.
 Re-imagining the Garden City. C.F. Møller. Photo: WyrdTree
Fakta

Byggherre

Letchworth Garden City Heritage Foundation

Adresse

Letchworth Garden City, UK

Omfang

45 ha, 900 boliger

År

2019, konkurrence

Byggherrerådgiver

RIBA Competitions

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • WLA Award - Concept Analysis & Planning. 2020
  • World Landscape Architecture 2020 Award of Excellence. 2020
  • Vinnerforslag fase 1 i internasjonal konkurranse, finalist fase 2. 2019

Letchworth Garden City er den opprinnelige hagebyen, basert på prinsippene som ble utviklet av Ebenezer Howard, og formgitt av arkitektene Berry Parker og Raymond Unwin.

I tråd med den opprinnelige hagebyen har forslaget som mål å så et frø for sosial interaksjon for å skape et sunt og sosialt bærekraftig lokalsamfunn der mennesker bryr seg om både hverandre og om naturen.

Landskapet som strategisk omdreiningspunkt

Masterplanen har fokus på en moderne tolkning av «landsbyen», og den er utviklet fra innsiden og ut – fra de miste boligene til den større landsbyen.

Landskapet er en viktig katalysator for masterplanen, og den har lagt grunnlaget for alle strategiske designavgjørelser. Rammeverket for den nye masterplanen er basert på koblinger og synergier mellom produktive landskap, effektive landskap og landskap som innbyr til rekreasjon. Et vilt landskap omgir masterplanen for å skjerme mot støy og vind, samtidig som det forsterker følelsen av avsperring og biologisk mangfold. Den nye parkveien benytter de eksisterende hekkene og forbinder området med Letchworth Garden City, med ulike aktiviteter underveis.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.