Frøslevleiren landskapskonsept. C.F. Møller

Frøslevleiren landskapskonsept

Landskapskonseptet for Frøslevleirens museumsområde styrker monumentets historie og integrerer den omkringliggende natur; en kombinert destinasjon for kultur- og naturutflukter.
 Frøslevleiren landskapskonsept. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Aabenraa kommune

Adresse

Padborg

Omfang

70 000 m²

År

2023-2024

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Frøslevleiren belyser historien om krig i Danmark under andre verdenskrig, da okkupasjonsmakten brukte leiren som fangeleir. Vakkert beliggende nær grensen til Tyskland, omgitt av den naturskjønne Frøslev Plantasje og langs Hærvejen, ligger Frøslevleiren som et museumsområde som formidler en tid i Danmarks historie som står i skarp kontrast til den omkringliggende idylliske natur.

Frøslevleirens opprinnelige karakter var preget av gjørme og brakker, plassert med en stringent geometri i form av en panoptikon-struktur, som ga fangevokterne oversikt over de innsatte i leiren. Geometrien som designprinsipp forblir en sentral del av landskapskonseptets struktur og formidler historien om leirens funksjon som et fengsel. For å iscenesette den ordnede struktur, er klit- og klimpelandskapet trukket inn mellom brakkene, hvor den ville naturs overtagelse understreker at tiden hvor leiren fungerte som fengsel er forbi.

Historiefortelling og naturintegrasjon

Veien som delte leiren mellom tysk og dansk – vokter og fange, fungerer nå som gang- og sykkelsti for besøkende i både museumsområdet, plantasjen og Hærvejen. For enden av gang- og sykkelstien ligger velkomst- og turstisenteret, og halvveis på strekningen knytter den seg til det mest sentrale utendørselement for museumsområdet: Tidens Plass. Tidens Plass inviterer til opphold og refleksjon, og kan brukes til arrangementer og minnehøytideligheter. Plassen er utformet med forskjellige overflater som illustrerer det gjørmete terrenget som kjennetegnet Frøslevleiren da den var en fangeleir.

Avtrykk fra nedrevne brakker langs hovedstien er markert med kanter i cortenstål og fylt med klippet gress. En av de nedrevne brakker er gjenfortolket som et minnesmerke kalt "Minnet". Her støpes brakkens fotavtrykk og innredes med fragmenter av vegger og sengeplasser, som de opprinnelig var organisert, hvor navnene på de 12.000 innsatte er inngravert. Bruken av cortenstål som gjennomgående materialvalg styrker områdets identitet og veifinning. Den rustne overflate skaper sammenheng mellom elementene i museumslandskapet og symboliserer at dens tid som fangeleir er forbi.

Prosjektet for Frøslevleirens museumsområde kombinerer historiefortelling, naturintegrasjon og moderne fasiliteter, og respekterer stedets kulturarv og leirens betydning for etterkommere og dansker.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.