Universitetssykehus Køge, Landskap. C.F. Møller. Photo: Rådgivergruppen USK

Universitetssykehus Køge, Landskap

Med naturen og vannet som fremtredende urbane karaktertrekk skapes en ny, klimatilpasset landskapspark som aktiviserer og forbinder sykehuset med landskapet og byen rundt.
 Universitetssykehus Køge, Landskap. C.F. Møller. Photo: Rådgivergruppen USK
Fakta

Byggherre

Region Sjælland

Adresse

Køge, Danmark

Omfang

267 000 m²

År

2013-2018

Byggherrerådgiver

Bascon

Ingeniør

Rambøll, Alectia

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med CUBO

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Gehl Architects

Universitetssygehus Køge er en utvidelse av eksisterende Køge Sygehus. Sykehuset får tredoblet areal til totalt 177 000 m². Det kompakte nybygget gir plass til et bærekraftig landskapsgrep som er basert på en videre bearbeiding av det opprinnelige landskapet med den karakteristiske, ringformede skogen som omkranser sykehuset.

I prosjektet suppleres sykehusbygningen med et nytt, markant slettelandskap. Et organisk nettverk av stier, klimatilpassede oppholds- og aktivitetssoner og varierende frodige landskapsrom aktiviserer og gjenintroduserer det opprinnelige landskapet og lysningen som et nytt, attraktivt offentlig by- og landskapsrom i Køge. Ringskogen gjøres om til skogsparkering og frigir hele lysningen til rekreasjon. Det brede våtområdet langs lysningen integrerer naturlig regnbeskyttelse og regnvannshåndtering (LAR) fra hele sykehusområdet. Med sine innsjøer, grøfter og våtarealer synliggjør det vannets kretsløp som attraktive biotoper med et rikt dyreliv.

Universitetssykehuset Køge videreutvikles fra å være en helende øy i byen til å bli en forebyggende og vitaliserende del av den. Et nytt sosialt møtested for sunnhet, samvær og sanselighet som former konturene av fremtidens sunnhetsfellesskap og bruker landskapet som et naturlig uterom med en bærekraftig blanding og en tydelig og positiv sunn profil.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.