Fisksätra Idrettsplass. C.F. Møller. Photo: Jelmar Brouwer

Fisksätra Idrettsplass

En trygg og inkluderende park i byen, som passer for alle uavhengig av alder og kjønn. Parken fungerer som et aktivitets- og samlingspunkt som kombinerer sport og fritid, og som knytter byen sammen med vannet.
 Fisksätra Idrettsplass. C.F. Møller. Photo: Jelmar Brouwer
Fakta

Byggherre

Nacka kommun

Adresse

Fisksätra, Nacka, Sverige

Omfang

6 000 m²

År

2017-2019

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Black Ljusdesign

I forbindelse med renoveringen av fotballbanen i Fisksätra ønsker Nacka kommune å skape en næridrettsplass – et naturlig møtepunkt som inspirerer til spontan lek og trening. Det utvikles en overordnet visjon for området for å identifisere potensialer og ivareta områdets kvaliteter. Visjonen tar utgangspunkt i å forbedre Fisksätras forbindelse med vannet ved å utvikle det tradisjonelle idrettsområdet til en sammenhengende park. Ved hjelp av et tydelig mål, overordnede regler og strategiske investeringer skal visjonen løfte områdets sårbare karakter og skape et tryggere og sosialt bærekraftig sted. Det første trinnet består av å rive en tennisbane, som skal erstattes av en nedsenket næridrettsplass for basketball, volleyball og minitennis. Som deretter suppleres med utendørs treningsstudio, lekeplass og dansegulv. Utformingen tar utgangspunkt i en gjennomtenkt plassering og en kombinasjon av funksjonene som skaper plass til både friluftsliv og idrett. Samt som oppmuntrer til bevegelse og lek, samtidig som man skaper et likestilt og trygt sted for alle.

Knytter sammen by og vann

Designen tar utgangspunkt i tydelige linjer i form av prefabrikkerte friser og murer som vever sammen de forskjellige funksjonene til et sammenhengende sted, noe som fører til at de enkelte delene løftes opp til et enhetlig parkmiljø. Murene som rammer inn idrettsplassen, bidrar til stedets identitet og skaper samtidig sitteplasser og skjerming for funksjonene der det trengs. En tydelig, men diskret fargepalett for materialene sørger for å inkludere vannets karakter. Annet utstyr har enklere utførelse, for eksempel i galvanisert stål, og asfalt er valgt som materiale på bakken. Designen legger vekt på strategiske investeringer og er ellers mer nøktern i form av enklere løsninger og materialvalg. Parken suppleres med et gjennomtenkt belysningsforslag som legger stor vekt på å skape et trygt miljø. Den første etappen ble utført i 2019 og er klar for utvidelse hvis kommunen ønsker å fortsette utviklingen av parken.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.