Nobelparken, Aarhus Universitet - Landskab. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Nobelparken, Aarhus Universitet - Landskab

Revitalisering av friarealene ved Nobelparken, Aarhus Universitet.
 Nobelparken, Aarhus Universitet - Landskab. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Adresse

Aarhus

Omfang

10 000 m²

År

2015-2016

Ingeniør

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfima

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Da Universitetet i Aarhus satte i gang en utbedring av asfaltering og utvidelse av sykkelparkeringsplassene i Nobelparken, dukket det opp muligheten for å revitalisere friarealene generelt. Et enkelt nytt konsept skaper et nytt sentralrom og grønt hjerte, i form av opphøyde plantebed. De indre kantene aktiveres som langstrakte buede benker, mens de ytre kantene organiserer rommet som naturlig avskjerming. Det sørvendte ankomstområdet i retning Nørrebrogade, og de mindre ytre rommene mellom bygningskroppene, er også organisert med nye forhøyninger, som skaper et tydelig hierarki mellom sitteplasser, sykler, fotgjengere, bilfelt og parkering.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.